Francouzská implementace směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem

22.11.2018 Susanne Wiener

24. září 2018 předložila francouzská vláda návrh finančního zákona na rok 2019. Tento návrh bude v příštích týdnech projednáván ve francouzském parlamentu a může být pozměněn. Konečné znění bude schváleno před koncem roku 2018.

Ptavidla pro omezení odčitatelnosti úroků

Článek 13 návrhu finančního zákona pro rok 2019 zavádí do francouzského práva pravidla směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) schválené 12. července 2016.

Plánují se tyto hlavní změny současných francouzských předpisů na omezení odčitatelnosti úroků:

Tyto nové předpisy se uplatní na období začínající od 1. ledna 2019. Výpůjční náklady připadající od období, které začíná v tento den nebo po tomto datu, by byly tedy dotčeny, včetně těch, které se vztahují na úvěry čerpané před tímto datem.

Zavedení všeobecného pravidla proti zneužití pro oblast daně z příjmu právnických osob

Článek 48 návrhu finančního zákona zavádí všeobecné pravidlo proti zneužití pro oblast daně z příjmu právnických osob. Tato klausule říká, že se při stanovení daně z příjmu právnických osob nemusí při zdanění zohledňovat nepřiměřené uskupení nebo řada nepřiměřených uskupení, jejichž podstatný účel spočívá v získání daňové výhody, která je v rozporu s cílem nebo účelem platného daňového práva.

Tato nová úprava směřuje k implementaci všeobecného pravidla pro zamezení zneužití obsaženého ve směrnici ATAD do francouzského práva a odpovídá přání členských států bojovat proti daňovým únikům jak na úrovni EU, tak i na mezinárodní úrovni. Tato velmi všeobecně formulovaná klauzule umožní daňové správě napadnout daňová uskupení, jejichž podstatný cíl spočívá v získání daňové výhody, v rámci všeobecného právního řízení, aniž by se muselo aplikovat řízení pro zneužití práva. Jelikož je pojem „podstatný účel“ širší než dosavadní pojem „výhradní daňový účel“ měla by daňová správa tento mechanismus snadněji uplatňovat.

Tato klauzule platí pro období začínající od 1. ledna 2019.

Další články autora Susanne Wiener© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design