99% účetních bude do 20 let nahrazeno počítači?

21.9.2016

University of Oxford toto tvrdí ve své rozsáhlé studii o pravděpodobnosti náhrady 702 různých zaměstnání počítači v následujících 20 letech. Rutinní práce při předávání a opisování účetních dat, jejich třídění a zpracování, bude nahrazena novými technologiemi. Profese účetních bude náročnější a zajímavější. Zůstane pouze práce náročná na kreativitu, flexibilitu a adaptibilitu. Naše krásné povolání má před sebou příležitost. Příležitost, kterou bude náročné využít. Účetní profese bude vyžadovat další znalosti, které nás zbaví rutiny. Pro ty, kteří tento vývoj zvládnou, bude ještě více atraktivní.

Průmysl velmi intenzivně postupuje v myšlenkách, které se skrývají pod pojmem „průmysl 4.0“. V našem oboru je nutno sledovat aktuální vývoj, který se nyní zrychluje.

Od 1. 7. 2016 nabylo platnosti nařízení EU eIDAS, které umožní zvýšit bezpečnost a průkaznost automatické elektronické komunikace v Evropské unii. V souvislosti s povinným předáváním kontrolního hlášení k přiznání k DPH, tj. soupisy jednotlivých dokladů a jejich detailů, došlo k úpravě QR kódů, které umožňují jednoduché čtení podstatných náležitostí většiny účetních informací.

Dalším požadavkem a impulsem k pořízení nových technologií, jejich online funkcí, bude v ČR od prosince 2016 zaváděna elektronická evidence tržeb. Ta téměř vyloučí možnost manuálního zpracování dokladů. Toto se stane výrazně neefektivním.

Jde o dílčí kroky. Ty se však zrychlují, náhrada pracovních míst počítači je rychlejší, než bude tvorba nových pracovních míst v jiných oborech. Ve Finsku a USA již probíhají experimenty s měsíčními příjmy bez nutnosti vykonávání jakéhokoliv zaměstnání. Proto musíme intenzivně sledovat probíhající změny a tyto nepovažovat za hrozbu, ale za příležitost pro profesi účetních a poradců, pro Vás – naše zákazníky.

Lze očekávat i další zákonné změny, jako např. v Německu projednávaný „zákon o modernizaci procesu zdanění“ nebo výstupy European Multi Stakeholder Forum on Electronic Invoicing. V německy mluvících zemích se stává standardem, který je v souladu s prací zmíněného EU fóra, formát ZUGFeRD, PDF/A-3, obsahující účetní data ve formátu xml. Tento formát lze převzít i v dalších zemích. Doufejme, že nedojde ke komplikování jinými formáty a vymýšlení již vymyšleného. Díky tomuto standardnímu formátu odpadá i OCR čtení naskenovaných nebo obdržených dokladů.

Zejména pro středně velké společnosti bude výhodnější využít externí účetní experty, namísto zaměstnávání vlastních, neboť těch, kteří komplexně nové trendy zvládnou, nebude mnoho a jejich cena poroste. Stejně tak se nebudou muset zákazníci zatěžovat pořizováním nových technologií a budou tyto starosti přenášet na subdodavatele služeb. Ti budou v reálném čase mnohem více propojeni se svými klienty a budou pro ně připravovat hodnotné informace pro jejich podnikání.

Technologie pro počítačem čitelná data, automatizovaná workflow, která bez lidského zásahu bezchybně archivují, kontrolují, zaúčtují a připraví převodní příkaz pro jeho potvrzení, již existují. Nyní půjde o jejich mentální zvládnutí, efektivní instalaci a komunikaci mezi zákazníky. Dle naší zkušenosti tato komunikace mezi zákazníky a její správné nastavení a zvládnutí za účelem změny vzájemné dosavadní komunikace na komunikaci plně digitální, je nezbytným předpokladem pro další pokrok.
Další články autora Miroslav Jandečka© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design