Aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

10.10.2019

V současné době je vyhlášena řada výzev pro podnikatele v dotačním programu OPPIK Ministerstva průmyslu a obchodu. Na přelomu roku 2019 a 2020 probíhá příjem žádostí mj. v těchto programech podpory:

Program Příjem žádostí do Zaměření podpory
Inovace – inovační projekt 15. 1. 2020 Pořízení výrobních technologií, zařízení, know-how a licencí pro realizaci inovačních projektů.
Aplikace 15. 1. 2020 Provozní podpora pro průmyslový výzkum a experimentální vývoj.
Potenciál 16. 12. 2019 Založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
Obnovitelné zdroje energie 31. 3. 2020 Výroba a distribuce energie z obnovitelných zdrojů (větrné elektrárny, MVE, teplovody z BPS, biomasa, tepelná čerpadla aj.)
Technologie 16. 12. 2019 Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro digitalizaci a automatizaci v MSP.
Nemovitosti – Cestovní ruch 31. 3. 2020 Rekonstrukce zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfields ve vybraných regionech.
Nemovitosti – Uhelné regiony 16. 3. 2020 Rekonstrukce zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfields ve vybraných regionech.
Úspory energie 30. 4. 2020 Snižování energetické náročnosti vč. instalace OZE pro vlastní potřebu.
Energeticky efektivní budovy 15. 1. 2020 Výstavba nových energeticky efektivních budov, nástavby a přístavby s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám.
Další články autora Petra Klůnová© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design