Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

7.1.2019 Jiří Jandečka Jiří Jandečka

V okamžiku účinnosti daňového balíčku bude již v průběhu roku 2019 povinností plátců daně, kteří jsou plátci příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, […]


Více info

Omezení odpočítatelnosti úroků

18.1.2018 Jiří Jandečka Jiří Jandečka

V rámci tzv. projektu BEPS vznikla evropská iniciativa ATAD, která stanoví některá pravidla  proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem. Mezi těmito pravidly se připravuje úprava, která má regulovat nadměrné úrokové náklady. V ČR se bude jednat o alternativu k ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) ZDP. Směrnice ATAD nicméně nesleduje na rozdíl od dosavadní úpravy v ČR pouze […]


Více info

Insolvenční zákon po novele

18.1.2018 Jiří Jandečka Jiří Jandečka

Od července 2017 je účinná objemná novela insolvenčního zákona. Novela je významná v mnoha směrech nejenom pro insolvenční správce, insolvenční soudy, dlužníky či věřitele, ale i například pro auditory či daňové poradce. Nahlédněme alespoň do dvou novinek, které mají dopad na účetnictví, potažmo mají daňové souvislosti. První změna je snahou zabránit tzv. šikanózním návrhům a zrychlení zjištění […]


Více info

Balíček daňových změn schválen

25.4.2017 Jiří Jandečka Jiří Jandečka Petr Vondraš Petr Vondraš

Poslanci v úterý 4. dubna 2017 odmítli pozměňovací návrhy Senátu a opětovně schválili vládní „daňový balíček“. Senátu chtěl osvobodit pozemky okolo staveb při jejich prodeji od daně z přidané hodnoty, proti byl Ministr financí. Zákon nyní míří k podpisu Prezidentovi a v účinnost vstoupí 15 dní od vyhlášení ve Sbírce zákonů. Jaké změny nás tedy […]


Více info

Nejvýznamnější změny v daních z příjmů nejenom pro rok 2017

13.3.2017 Jiří Jandečka Jiří Jandečka

AKTUALITA:  Poslanci v úterý 4. dubna 2017 odmítli pozměňovací návrhy Senátu a opětovně schválili vládní „daňový balíček“. Senátu chtěl osvobodit pozemky okolo staveb při jejich prodeji od daně z přidané hodnoty, proti byl Ministr financí. Zákon nyní míří k podpisu Prezidentovi a v účinnost vstoupí 15 dní od vyhlášení ve Sbírce zákonů.    —     […]


Více info

Prokazování původu majetku je na světě

13.1.2017 Jiří Jandečka Jiří Jandečka

Po dlouhých diskuzích a na základě vládních priorit v oblasti boje proti daňovým únikům se s konečnou platností objevil ve sbírce zákonů zákon (novela zákona o daních z příjmů), který by měl napomoci státní správě podniknout nezbytné kroky k prokázání původu nabytého majetku a jeho případného dodatečného zdanění. Zákon je účinný od 1. 12. 2016 […]


Více info

Daňová sankce nebo vězení? Nebo je snad obojí možné?

13.1.2017 Jiří Jandečka Jiří Jandečka

Před více než rokem Nejvyšší správní soud způsobil rozruch, když z dosavadní judikatury odvodil, že penále samo o sobě je již trestem. Soud nicméně k tomuto závěru dospěl při řešení záležitosti o výši udělené sankce správcem daně v případě úpravy daňové ztráty, kdy v čase došlo k zákonnému snížení sankce při doměření daňové ztráty. Na […]


Více info

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design