Nová pravidla pro řešení mezinárodních daňových sporů v Evropské unii

16.11.2019 Lenka Lopatová Lenka Lopatová

V červenci byl Poslanecké sněmovně předložen vládní návrh zákona upravujícího postup při řešení mezinárodních daňových sporů. Tomu, že se jedná o důležitý dokument, nasvědčuje zveřejněná Informace o činnosti Finanční správy, dle které bylo v roce 2018 na dani z příjmů právnických osob doměřeno o 1 174 152 tis. Kč více než v roce 2017, přičemž jedním z nejčastějších kontrolních zjištění […]


Více info

Převodní ceny – na co nezapomenout při výpočtu splatné daně

8.3.2019 Lenka Lopatová Lenka Lopatová

Je-li Váš podnik součástí nadnárodní skupiny podniků, je třeba si uvědomit, že informace z finančních výkazů využívá finanční správa k výběru subjektů ke kontrole. Pokud jsou ukazatele ziskovosti Vašeho podniku dlouhodobě nižší než statistické poměrové ukazatele ziskovosti odvětví, ve kterém na území České republiky podnikáte, je tento stav vyhodnocen jako riziko a  důvod pro zahájení daňové kontroly […]


Více info

Zdanění při přemístění majetku mezi stálou provozovnou a zřizovatelem (Exit Taxation)

7.3.2018 Lenka Lopatová Lenka Lopatová

V minulém vydání newsletteru jsme upozorňovali na návrh novely zákona o dani z příjmů. Ta se dotýká nejen odčitatelnosti dosud daňově účinných výpůjčních nákladů, ale významným způsobem změní také způsob zdanění stálých provozoven. Smyslem navržené právní úpravy je zdanit evidenční přeřazení jakéhokoliv majetku a převedení obchodních činností mezi stálou provozovnou a jejím zřizovatelem ve směru z […]


Více info

Nová ohlašovací povinnost – týká se Vás také?

10.10.2017 Lenka Lopatová Lenka Lopatová

V našem posledním newsletteru jsme Vás upozorňovali na novou ohlašovací povinnost týkající se českých společností (v souvislosti s tzv. Country by Country Reportingem), které jsou součástí nadnárodní skupiny podniků (tzv. entitou). Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změnu, připravili jsme pro Vás podrobnější informace. Pokud je Vaše česká entita členem nadnárodní skupiny podniků, jejíž konsolidované výnosy […]


Více info

Závazné posouzení způsobu určení základu daně stálé provozovny

21.3.2017 Lenka Lopatová Lenka Lopatová

Problematika zdanění zahraničních stálých provozoven je oblastí, na kterou se správci daně v rámci daňových kontrol zaměřují stále častěji. V minulosti jsme Vás informovali například o rozsudku č. j. Afs 8/2014-174, z nedávné doby pak lze zmínit rozsudek 10 Afs 147/2016-45. Důvodem zvýšeného zájmu správce dně je skutečnost, že při alokaci zisků zahraničním stálým provozovnám může dojít k porušení […]


Více info

Implementace akčních plánů BEPS do české daňové legislativy

22.11.2016 Lenka Lopatová Lenka Lopatová

Ministerstvo financí ČR vydalo dne 22. dubna 2016 v reakci na evropskou směrnici ATAD dokument, jehož cílem bylo vyvolat diskusi o implementaci jednotlivých akčních plánů BEBS do české legislativy. Níže jsou zmíněny některé z konkrétních akčních plánů, které svoji realizaci v české legislativě již mají nebo v blízké době mít budou. Akční plán 2: Neutralizace […]


Více info

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design