Slovensko: Novy systém DPH na úrovni EÚ na zlepšenie cezhraničného obchodovania vo vybraných oblastiach, tzv. rýchle riešenia („Quick Fixes“)

24.5.2019 Martin Kiňo Martin Kiňo

Ku koncu roka 2018 Európska komisia schválila návrh na štyri  tzv. rýchle riešenia DPH, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 1. 1. 2020  a budú mať význam pre spoločnosti, ktoré obchodujú s tovarom na medzinárodnej úrovni. Tieto plánované rýchle riešenia požadovali členské štáty EÚ s cieľom zlepšiť každodenné fungovanie súčasného systému DPH. Tieto riešenia sa týkajú nasledovných oblastí: […]


Více info

Slovenská implementace směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem

22.11.2018 Martin Kiňo Martin Kiňo

Nová smernica z dielne Európskej únie – Smernica ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) zabezpečuje, aby bola daň platená tam, kde sa vytvárajú zisky a hodnoty. Obsahuje záväzné opatrenia, ktoré musí Slovenská republika implementovať za účelom zamedzenia agresívneho daňového plánovania. Cieľom tejto smernice je zároveň uľahčiť výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami pri identifikácii a sledovaní […]


Více info

Technické zhodnotenie a opravy vykonané nájomcom a nepeňažný príjem prenajímateľa z pohľadu slovenskej legislatívy

14.5.2018 Martin Kiňo Martin Kiňo

Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely zákona o dani z príjmov rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie. Od 1. 1. 2015 bola v slovenskej legislatíve spresnená definícia „nájomného vzťahu“ pre […]


Více info

Vyslání zaměstnanců ze států EU na Slovensko

1.12.2017 Martin Kiňo Martin Kiňo

Otázka problémů přeshraničního vyslání zaměstnanců je v současné době velmi aktuální téma s ohledem na složité právní úpravy země příjemce, ze kterých vyplývá mnoho povinností nejen v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva, ale i v oblasti právních předpisů. K významným změnám úpravy vyslání zaměstnanců došlo v zákoníku práce Slovenské republiky v červnu […]


Více info

Slovensko: Daňové dopady prevádzkovania e-shopu vo vzťahu k DPH

25.5.2017 Martin Kiňo Martin Kiňo

Internetový obchod „e-shop“ patrí k čoraz viac obľúbeným formám poskytovania produktov alebo služieb realizovaných prostredníctvom internetu, teda „on-line“. Internetový predaj sa vyznačuje tým, že sa poskytuje „on-line“ bez ohľadu na hranice štátov. V skrátenej forme Vám prinášame prehľad povinností zahraničného a tuzemského prevádzkovateľa e-shopu.   Povinnosti zahraničného prevádzkovateľa e-shopu v Slovenskej republike Ak zahraničný prevádzkovateľ e-shopu dodáva tovar […]


Více info

Implementace akčních plánů BEPS do slovenské daňové legislativy

22.11.2016 Martin Kiňo Martin Kiňo

Narušení základu daně z příjmu právnických osob je velmi důležitou otázkou politické agendy mnoha zemí EU a mimo ni a tímto tématem se zabývají na svých setkáních také země G20 a G8. Seskupení G20 a OECD připravili Akční plán BEPS, který je zaměřený na boj proti narušení základu daně a přesunu zisků mezinárodních společností do zemí […]


Více info

Elektronické registrační pokladny na Slovensku

24.5.2016 Martin Kiňo Martin Kiňo

S účinností od 1. ledna 2012 mají na Slovensku podnikatelé, kteří prodávají zboží nebo poskytují vybrané služby a splňují zákonem stanovené podmínky, povinnost používat elektronické registrační pokladny s fiskální pamětí, jejichž použití upravuje zákon č. 289/2008 Sb. o použití elektronických registračních pokladen v platném znění (dále jen „zákon o ERP“). Opravu a údržbu těchto pokladen […]


Více info

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design