Česká Republika: Obchod se zbožím mezi členskými státy EU ve vztahu k QUICK FIXES v České republice

24.5.2019 Petr Linx Petr Linx

Opatření rychlé nápravy neboli QUICK FIXES mají za cíl sjednotit pravidla pro B2B obchody se zbožím v rámci EU. Česká republika již započala proces implementace legislativy EU ve vztahu ke QUICK FIXES do českého zákona o DPH. Změny oproti současné úpravě budou v České republice významné zejména pro zacházení se zbožím v režimu call-off stock. Ostatní změny většinou jen […]


Více info

Rozsáhlá novela zákona DPH pro rok 2019 a její přechodná ustanovení

26.3.2019 Petr Linx Petr Linx

Značná část znovelizovaných ustanovení má účinnost od 1. dubna 2019. Rád bych však upozornil, že několik významných ustanovení má speciální úpravu účinnosti. Nejvýznamnější změny jsem již nastínil v mém Miniseriálu 8 nejvýznamnějších změn v DPH pro rok 2019. V praxi to znamená, že občas je ustanovení účinné retrospektivně, např. k 1. lednu 2019, nebo naopak ustanovení má posunutou účinnost […]


Více info

Miniseriál 8 nejvýznamnějších změn v DPH pro 2019 – Aktualizace

8.11.2018 Petr Linx Petr Linx

Na přelomu roku jsem Vám v 8 dílech představil nejzásadnější témata z připravovaných změn v oblasti DPH nejenom pro rok 2019. Jelikož se v mezidobí objevily nové skutečnosti jak ve výkladech, tak i legislativě, provedl jsem nezbytnou aktualizaci dílů věnujících se jednatelům a poukazům. Přehled témat: Díl 1. Opravy základu daně u nedobytných pohledávek Díl […]


Více info

Návrh novely zákona o EET

12.4.2018 Petr Linx Petr Linx

V reakci na nález Ústavního soudu předložilo Ministerstvo financí návrh novely zákona o EET k připomínkám. Novela má deklarovanou účinnost k 1. 1. 2019. O ustanoveních, které nález Ústavního soudu zrušil, jsem Vás již informoval. Novela je jediná ústavní možnost pro Vládu, jak například zavést poslední dvě vlny EET a vyloučit určité tržby z povinné […]


Více info

Ústavní soud ČR proškrtal zákon o EET

4.1.2018 Petr Linx Petr Linx

Evidence plateb kartou zrušena, poplatníci spadající do 3. a 4. fáze evidovat tržby (zatím) nemusí, problematika DIČ fyzické osoby a omezení svévolného vydávání nařízení. Ústavní soud ČR ve svém nálezu  v prosinci 2017 shrnul, že samotný zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (ZoET), není protiústavní. Nicméně shledal, že určité části tohoto zákona neodpovídají ústavnímu […]


Více info

EET u doplňkových „minoritních“ činností od 1. 1. 2018

1.12.2017 Petr Linx Petr Linx

Pokud jste využili ve své provozovně možnost odsunutí povinnosti vykazování EET u doplňkových „minoritních“ činností na období, do které spadá Vaše hlavní činnost, musíte ověřit, zda Vám nevzniká povinnost vykazovat EET z těchto minoritních činností již od 1. 1. 2018. Analýza se provádí v souladu s Doplněním Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb. […]


Více info

Úskalí (ne)zdaňování záloh z pohledu DPH po novele

23.10.2017 Petr Linx Petr Linx

Novela zákona o DPH od 1. července 2017 přináší nový pohled na zdaňování plateb přijatých před uskutečněným plnění. Dle nové úpravy se zdaňuje záloha pouze v případě, že je plnění v době přijetí úplaty dostatečně určité. Plnění je dostatečně určité, když je známo alespoň: jaké zboží má být dodáno, nebo jaká služba má být poskytnuta, jaké sazbě […]


Více info

Aktualizovaná metodika k EET

23.5.2017 Petr Linx Petr Linx

Po 8 a půl měsících Finanční správa aktualizovala svůj Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci  tržeb. Původní verze ze srpna 2016 nebyla diskutována s odbornou veřejností a obsahovala výkladové nesrovnalosti.  Několik měsíců se objevovaly na oficiálních stránkách etrzby.cz pouze doplňkové informace, které vysvětlovaly sporná ustanovení. Zákon o evidenci tržeb je sepsán velmi stručně a čítá 9 […]


Více info

Konec detailního prověřování dodavatelů ve vztahu k prokázání nároku na odpočet DPH?

22.5.2017 Petr Linx Petr Linx

Pokud víte nebo jste vědět měli a mohli, že Váš dodavatel je účastníkem podvodu, pak Vám dle ustálené judikatury není uznán nárok na odpočet DPH. Zdá se, že nyní Generální finanční ředitelství (GFŘ) poskytlo plátcům DPH návod, jak postupovat při prověřování svých dodavatelů. Otázka, v jakém rozsahu musí odběratel svého dodavatele prověřovat, nebyla doposud dostatečně […]


Více info

Ubude od března 2017 obchodních zástupců v ČR kvůli EET?

24.2.2017 Petr Linx Petr Linx

V České republice se stmívá nad velmi oblíbeným prodejem zboží prostřednictvím obchodních zástupců, kteří pracují jako OSVČ. Známe jej pod názvem „komisní prodej“ nebo „zprostředkování prodeje zboží“ od malo/velkoobchodu k zákazníkovi. Co za to může? EET! Novináři a odborná veřejnost se bavila výklady finanční správy vztahující se k e-shopům, ale nikdo se nepozastavil nad nepřímým […]


Více info
1 2

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design