Brexit a praktické dopady do oblasti daní

8.3.2019

Dne 29. 3. 2019 končí Velké Británii dvouletá lhůta na vyjednání podmínek odchodu z EU a uspořádání vztahu s ostatními členskými státy. Poté, co britský parlament neschválil smlouvu o vystoupení, připadá v úvahu několik možných scénářů brexitu. Zaměřme se nyní na daňový pohled na tzv. tvrdý brexit, kdy Velká Británie odejde z EU bez dohody.

  1. Nepřímé daně

Po brexitu se Velká Británie stane z pohledu EU třetí zemí, bez jakýchkoliv celních úlev. Dovážené a vyvážené zboží bude podléhat standardnímu celnímu řízení a případně clu. Z hlediska DPH nebude již možné aplikovat zjednodušující postupy třístranného obchodu ani využít systém Mini One Stop Shop pro elektronické služby. Při poskytování služeb může dojít ke změně stanovení místa plnění. Poskytovaná plnění tedy mohou nově vést k povinné registraci k DPH ve Velké Británii.

  1. Přímé daně

Tvrdý brexit zasáhne i tuto oblast, přestanou platit evropské směrnice. Například výplata podílů na zisku, úroků nebo licenčních poplatků mezi mateřskou a dceřinou společností bude podléhat srážkové dani dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění, která zůstane v platnosti. Nebude však možné využít zjednodušující postupy a osvobození dle směrnice o fúzích u přeshraničních přeměn.

  1. Zdanění fyzických osob

Dne 6. března 2019 byl doručen prezidentovi k podpisu tzv. zákon o brexitu, který má zmírnit negativní dopady tvrdého brexitu na fyzické osoby. Daňový rezident Velké Británie si ve zdaňovacím období, kdy dojde k tvrdému brexitu, bude moci uplatnit nezdanitelné části základu daně a slevy na dani, jako běžný rezident EU. Zákon dále řeší mimo jiné i otázky spojené s legalizací pobytu a přístupu na trh práce britských občanů v ČR.
Další články autora Jarmila Glaslová© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design