Novinky a názory

Rakousko: Nová úprava v přiřazování přepravy u řetězových obchodů – quick fixies od 1. 1. 2020

24.5.2019 Andreas Zisler

Dne 4. 12. 2018 schválila Rada ministrů financí a hospodářství zemí EU konkretizaci „quick fixes“ u řetězových obchodů. Předmětné úpravy mají být systematicky implementovány v rámci čl. 36a do Směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (Směrnice Rady 2006/112/ES). Na případy transakcí s třetími zeměmi (nečlenskými státy EU) se tato pravidla nevztahují.   Řetězový obchod Řetězový obchod […]


Více info

Německo: Nový systém DPH „quick fixes“ od 1. 1. 2020; Změny a doplnění Směrnice o společném systému DPH

24.5.2019 Magdalena Silbereisen

Největší evropská reforma DPH od roku 1993 – nová úprava týkající se konsignačních skladů, řetězových obchodů a intrakomunitárních dodání od 1. 1. 2020 Po zákonu JStG 2018, také „Zákon o zamezení výpadků DPH u obchodů se zbožím na internetu a o změně dalších daňových předpisů“ – se lze již dívat na rok 2019: Opatření quick […]


Více info

Slovensko: Novy systém DPH na úrovni EÚ na zlepšenie cezhraničného obchodovania vo vybraných oblastiach, tzv. rýchle riešenia („Quick Fixes“)

24.5.2019 Martin Kiňo Martin Kiňo

Ku koncu roka 2018 Európska komisia schválila návrh na štyri  tzv. rýchle riešenia DPH, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 1. 1. 2020  a budú mať význam pre spoločnosti, ktoré obchodujú s tovarom na medzinárodnej úrovni. Tieto plánované rýchle riešenia požadovali členské štáty EÚ s cieľom zlepšiť každodenné fungovanie súčasného systému DPH. Tieto riešenia sa týkajú nasledovných oblastí: […]


Více info

Česká Republika: Obchod se zbožím mezi členskými státy EU ve vztahu k QUICK FIXES v České republice

24.5.2019 Petr Linx Petr Linx

Opatření rychlé nápravy neboli QUICK FIXES mají za cíl sjednotit pravidla pro B2B obchody se zbožím v rámci EU. Česká republika již započala proces implementace legislativy EU ve vztahu ke QUICK FIXES do českého zákona o DPH. Změny oproti současné úpravě budou v České republice významné zejména pro zacházení se zbožím v režimu call-off stock. Ostatní změny většinou jen […]


Více info

Praktický pohled na novou oznamovací povinnost při platbách do zahraničí

14.5.2019 Hana Patočková Hana Patočková Lukáš Toman Lukáš Toman

Od 1. 4. 2019 je nově upravena oznamovací povinnost daňových subjektů vůči správci daně, která podstatně obsahově rozšiřuje výčet případů, kdy má daňový subjekt povinnost podávat  tzv. oznámení. Povinnost do 31. 3. 2019 Plátci daně vznikala povinnost podat oznámení správci daně, pokud srážel daň z příjmů plynoucích zahraničním osobám (daňovým nerezidentům) ze zdrojů na území České […]


Více info

Odečitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje v novém

18.4.2019 Tomáš Klíma Tomáš Klíma

Od 1. 4. 2019 platí nová úprava pro odečitatelnou položku na podporu výzkumu a vývoje (VaV). Stát tuto novinku vykládá jako vstřícné gesto vůči daňovým poplatníkům. Nová úprava má odstranit přílišnou přísnost berních úředníků při využití této možnosti. Co se doopravdy změnilo? Zásadní změnou je to, že projekt VaV již nemusí být schválen před započetím […]


Více info

Připravované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

18.4.2019 Petra Klůnová

V březnu byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram výzev dotačního programu OPPIK Ministerstva průmyslu a obchodu. Během roku 2019 a 2020 by měly být vyhlášeny výzvy mj. v těchto programech podpory: Vyhlášení výzvy Program Zaměření podpory 09/2019 Inovace (inovační projekt) Pořízení výrobních technologií, zařízení, know-how a licencí pro realizaci inovačních projektů. 09/2019 Aplikace Provozní podpora pro průmyslový výzkum […]


Více info

Probuzení zdravého rozumu v přístupu k zadržování nadměrného odpočtu

18.4.2019 Kateřina Moravcová Kateřina Moravcová

Nelehký úkol připravil ochránce ústavnosti českému správci daně, když se v nálezu sp. zn. II. ÚS 819/18 ze dne 22. února 2019 postavil proti jeho dosavadní praxi při zadržování nadměrného odpočtu. Doposud správce daně zadržuje odpočet včetně nesporné částky, o které správce daně od počátku neměl pochybnost, a daňovému subjektu na ni s praktickou jistotou vznikl nárok. […]


Více info

Co skutečně přináší schválený daňový balíček

18.4.2019 Monika Mikulová Monika Mikulová

Dlouho diskutovaný daňový balíček pro rok 2019, který již prošel kompletním legislativním procesem, byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 27. 3. 2019. Většina změn je tak účinná od 1. 4. 2019. My Vám dnes přiblížíme výběr hlavních změn, týkajících se zejména daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Daň z příjmů Jednou z hlavních změn je zvýšení limitů výdajových […]


Více info

Rozsáhlá novela zákona DPH pro rok 2019 a její přechodná ustanovení

26.3.2019 Petr Linx Petr Linx

Značná část znovelizovaných ustanovení má účinnost od 1. dubna 2019. Rád bych však upozornil, že několik významných ustanovení má speciální úpravu účinnosti. Nejvýznamnější změny jsem již nastínil v mém Miniseriálu 8 nejvýznamnějších změn v DPH pro rok 2019. V praxi to znamená, že občas je ustanovení účinné retrospektivně, např. k 1. lednu 2019, nebo naopak ustanovení má posunutou účinnost […]


Více info
1 2 3 23

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design