Novinky a názory

Daň z nemovitých věcí

7.1.2019 Hana Stachová

Předmět daně z pozemků ve vazbě na judikaturu soudů Už v lednu je třeba odevzdat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019. Jako jediné se podává dopředu a podávají ho ti, u nichž se změnily „okolnosti rozhodné pro vyměření daně“, jakými jsou například kolaudace, přístavba, koupě, změna rozlohy pozemku atd. Ve vazbě na judikaturu (rozsudek KS č.j.48 […]


Více info

IX. výzva programu OPPIK Technologie – „Průmysl 4.0“

7.1.2019 Petra Klůnová

V prosinci byla vyhlášena v pořadí druhá výzva v programu OPPIK Technologie se specifickým zaměřením na automatizaci a digitalizaci výrobních procesů. Dotace v rámci této výzvy je určena pro malé a střední firmy (do 250 zaměstnanců a 50 MEUR obratu), které plánují aplikaci tzv. „Průmyslu 4.0“, budou pořizovat technologie pro automatizaci procesů a budou umět prokázat zvýšení úrovně […]


Více info

Z nedobytných pohledávek půjde „dobýt“ zpět alespoň DPH

7.1.2019 Petr Vondraš

Daňový balíček pro rok 2019, již schválený Poslaneckou sněmovnou, rozšiřuje možnosti, kdy lze získat zpět odvedené DPH z faktur, které nebyly uhrazeny. Rozšíření se týká celkem tří oblastí. První jsou pohledávky, které byly vymáhány v exekučním řízení, ale tato exekuce skončila zastavením pro nemajetnost dlužníka nebo pohledávka nebyla v exekučním řízení ještě zcela vymožena a od vydání prvního […]


Více info

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

7.1.2019 Jiří Jandečka

V okamžiku účinnosti daňového balíčku bude již v průběhu roku 2019 povinností plátců daně, kteří jsou plátci příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, […]


Více info

Evidence údajů o skutečných majitelích

17.12.2018 Jiří Čermák

Právnické osoby v České republice mají další povinnost – zapsat své skutečné majitele do Evidence údajů o skutečných majitelích. Skutečným majitelem je fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v dané právnické osobě. Tato povinnost se týká všech právnických osob zapsaných do veřejných rejstříků. Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku (obchodní […]


Více info

Nové výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

17.12.2018 Petra Klůnová

V listopadu zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovaný harmonogram výzev svého operačního programu, na základě kterého byly vyhlášeny nové výzvy pro podávání žádostí o dotaci a další jsou do konce roku plánované. Nízkouhlíkové technologie V rámci nových výzev je alokováno 900 MCZK na projekty v oblasti elektromobility, akumulace energie, druhotných surovin a úpravy bioplynu na biometan. Žádosti […]


Více info

Změny v oblasti vysílání pracovníků

17.12.2018 Monika Lodrová

Při vysílání svých pracovníků do EU za účelem poskytování služeb v jiném členském státě se budou muset zaměstnavatelé namísto současného konceptu minimální ochrany zaměstnanců nově řídit obdobnými pravidly, jaká platí pro lokální pracovníky. V současné době platí, že vysílá-li zaměstnavatel svého zaměstnance do země EU, z důvodu poskytování služeb, je povinen zajistit, aby zaměstnanec požíval „minimální ochrany“ dané […]


Více info

Dopady novely zákona o daních z příjmů

17.12.2018 Jan Tecl

V souvislosti s implementací směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. ATAD) do českého zákona o daních z příjmů dojde k zavedení několika změn, které mají dopad na daňové plánování a strukturování investic: Exit tax Podstatou ustanovení bude povinnost zdanit zisk poplatníka v případě, že dojde k přemístění majetku do zahraničí bez změny vlastnictví, a to ve státě, odkud […]


Více info

Moore Stephens Znalex v DVTV a Blesk TV

7.12.2018 Lukáš Křístek

Náš kolega, Lukáš Křístek, byl v DVTV hostem Daniely Drtinové. Hovořili spolu o návrhu zákona o přestupcích. Lukáš Křístek totiž spočítal, že současný limit pět tisíc korun by se měl zdvojnásobit. O jeho zvýšení uvažuje i ministr spravedlnosti. Celý rozhovor si poslechněte zde.   Rozhovor o novém návrhu zákona o přestupcích si můžete také poslechnout […]


Více info
1 2 3 21

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design