Novinky a názory

Zahraniční investice do německých nemovitostí

14.5.2018 Andrea Stadler

Investice do nemovitostí v současné době zažívají boom jak u institucionálních, tak i u soukromých investorů. Trh profituje z aktuálně nízkých úrokových sazeb a dobrého ekonomického vývoje v Německu. K nejoblíbenějším patří investice do kancelářských budov a nemovitostí sloužících k bydlení ve velkoměstech. Zatímco trh s bydlením ovládají němečtí investoři, pochází u komerčních nemovitostí a nebytových prostor asi polovina kupujících […]


Více info

Investice do nemovitého majetku v Rakousku a jejich daňové důsledky

14.5.2018 Stefan Szauer

V případě přímé investice do nemovitého majetku se v Rakousku musí vzít v potaz mimo jiné tyto daňové úpravy. Daň z nabytí nemovitých věcí, poplatek za zápis do katastru nemovitostí: Při pořízení nemovitosti se hradí daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 3,5 % a  poplatek za zápis do katastru nemovitostí ve výši 1,1 %. Vyměřovacím základem je kupní […]


Více info

Investice do nemovitých věcí z českého daňového pohledu

14.5.2018 Jan Tecl

Investice do nemovitostí patří mezi investice se stálým a jistým příjmem. Investování je možné buď skrze právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž každý způsob investování má svá specifika. Z pohledu investora je vhodné posoudit dopady investice do nemovitostí v České republice z daňového pohledu v následujících oblastech – daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty a […]


Více info

Francouzská majetková daň – od teď omezena na nemovitosti, avšak zvýšena!

14.5.2018

Dosavadní majetková daň, kterou platili soukromé osoby s majetkem větším než 1,3 mil. EUR, a která vedla k tomu, že lidé s velkým majetkem Francii opustili, byla k 1. 1. 2018 omezena na soukromé vlastnictví nemovitostí, respektive dokonce ještě zvýšena. Nová daň z nemovitého majetku („impôt sur la fortune immobilière“, „IFI“) přebírá v mnoha oblastech ustanovení staré majetkové daně („ISF“) […]


Více info

Technické zhodnotenie a opravy vykonané nájomcom a nepeňažný príjem prenajímateľa z pohľadu slovenskej legislatívy

14.5.2018 Martin Kiňo

Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely zákona o dani z príjmov rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie. Od 1. 1. 2015 bola v slovenskej legislatíve spresnená definícia „nájomného vzťahu“ pre […]


Více info

Návrh novely zákona o EET

12.4.2018 Petr Linx

V reakci na nález Ústavního soudu předložilo Ministerstvo financí návrh novely zákona o EET k připomínkám. Novela má deklarovanou účinnost k 1. 1. 2019. O ustanoveních, které nález Ústavního soudu zrušil, jsem Vás již informoval. Novela je jediná ústavní možnost pro Vládu, jak například zavést poslední dvě vlny EET a vyloučit určité tržby z povinné […]


Více info

Fondy EU: plánované změny ve výzvách Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

12.4.2018 Petra Klůnová

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) avizuje zavedení nových podmínek s cílem zvýšení transparentnosti při poskytování dotací. Ty by se měly promítnout do plánovaných výzev vyhlašovaných od června roku 2018. Níže je uvedena citace z oficiálního oznámení MPO. Žadatelem/příjemcem nebude moci být subjekt, který ke dni podání žádosti: neplní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, […]


Více info

Posíláte své zaměstnance do zahraničí? Vyvarujte se nejčastějším chybám.

12.4.2018 Monika Lodrová

Ačkoliv je vysílání pracovníků v dnešní době poměrně běžnou záležitostí, zaměstnavatelé v některých oblastech stále chybují. Přinášíme Vám přehled nejčastějších chyb a omylů z naší praxe. Délka pobytu není vždy rozhodující Zaměstnavateli často opomíjeným faktem je, že i v případě několikadenní pracovní cesty by mělo být v předstihu zajištěno potvrzení od správy sociálního zabezpečení stvrzující příslušnost k právním předpisům pracovníka v domovském […]


Více info

GDPR: jak efektivně implementovat za „pět minut dvanáct“?

12.4.2018 Radek Matouš

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nové evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé pod anglickou zkratkou GDPR. Podnikatelům, společnostem a ostatním správcům osobních údajů tak zbývá již pouze několik týdnů na přípravu a zajištění souladu. I když značná část firem v tomto procesu už výrazně pokročila nebo je dokonce před jeho dokončením, stále existuje […]


Více info

Podvody a krádeže z pohledu novinek pro DPH a DPPO

12.4.2018 Darina Dolanská

Poslední dobou se setkáváme se stále sofistikovanějšími podvody a krádežemi. Smutnou skutečností je, že se tak často děje nejen ze strany neznámých zlodějů a podvodníků, ale i vlastních zaměstnanců a co hůř, často dlouholetých členů vedení. Poškozená společnost začíná sčítat škody a je dobré si uvědomit, že to často nejsou jen náklady na vlastní ukradené […]


Více info
1 2 3 18

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2018 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Design by aboutblank - creative web design