Novinky a názory

Rozsáhlá novela zákona DPH pro rok 2019 a její přechodná ustanovení

26.3.2019 Petr Linx Petr Linx

Značná část znovelizovaných ustanovení má účinnost od 1. dubna 2019. Nejvýznamnější změny jsem již nastínil v mém Miniseriálu 8 nejvýznamnějších změn v DPH pro rok 2019. Rád bych však upozornil, že několik významných ustanovení má speciální úpravu účinnosti. V praxi to znamená, že občas je ustanovení účinné retrospektivně, např. k 1. lednu 2019, nebo naopak ustanovení má posunutou účinnost […]


Více info

Daňové souvislosti místa skutečného vedení

8.3.2019 Michal Daňsa Michal Daňsa

V poslední době se ve své praxi setkávám se snahou zahraničních správců daně prostřednictvím místa skutečného vedení přesunout daňovou rezidenci českých společností do jiné daňové judikatury. Místo skutečného vedení je přitom chápáno jako místo, kde jsou ve skutečnosti prováděna klíčová řídící a obchodní rozhodnutí, která jsou nezbytná k provádění průmyslové a obchodní činnosti podniku jako celku a […]


Více info

Nové výzvy OPPIK Nemovitosti

8.3.2019 Petra Klůnová

Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá pro malé a střední podniky na červen tohoto roku dvě nové výzvy v programu Nemovitosti. Výzvy navazují na revizi Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) z loňského roku, kdy Evropská komise povolila ČR po několika letech znovuzavedení podpory cestovního ruchu v rámci fondů EU, a to v omezeném rozsahu formou finančních […]


Více info

Brexit a praktické dopady do oblasti daní

8.3.2019 Jarmila Glaslová Jarmila Glaslová

Dne 29. 3. 2019 končí Velké Británii dvouletá lhůta na vyjednání podmínek odchodu z EU a uspořádání vztahu s ostatními členskými státy. Poté, co britský parlament neschválil smlouvu o vystoupení, připadá v úvahu několik možných scénářů brexitu. Zaměřme se nyní na daňový pohled na tzv. tvrdý brexit, kdy Velká Británie odejde z EU bez dohody. Nepřímé daně Po brexitu […]


Více info

Převodní ceny – na co nezapomenout při výpočtu splatné daně

8.3.2019 Lenka Lopatová Lenka Lopatová

Je-li Váš podnik součástí nadnárodní skupiny podniků, je třeba si uvědomit, že informace z finančních výkazů využívá finanční správa k výběru subjektů ke kontrole. Pokud jsou ukazatele ziskovosti Vašeho podniku dlouhodobě nižší než statistické poměrové ukazatele ziskovosti odvětví, ve kterém na území České republiky podnikáte, je tento stav vyhodnocen jako riziko a  důvod pro zahájení daňové kontroly […]


Více info

Prokazování výdajů u marketingových akcí

11.2.2019 Lenka Housková Lenka Housková

Pro prokázání daňové uznatelnosti výdajů na marketing je nutné doložit, že se předmětná marketingová akce fakticky uskutečnila, kdy se uskutečnila, v jaké rozsahu, za jakou cenu a kdo ji provedl. Správce daně často při kontrole využívá toho, že je těžké důkazní prostředky zpětně dohledat či opatřit. Proto nezapomínejte pověřit přípravou i archivací dokumentace přímo marketingové […]


Více info

Nová výzva OPPIK EXPANZE – Záruky

11.2.2019 Petra Klůnová

Českomoravská záruční a rozvojová banka vyhlásila na začátku února novou výzvu v rámci programu OPPIK Expanze, a to na poskytování záruk. Záruky z programu Expanze budou moci využít malé a střední podniky za těchto podmínek: výše úvěru 4 – 25 MCZK záruka až do výše 70 % jistiny úvěru po dobu 7 let, resp. 10 let, pokud […]


Více info

Převod rodinné firmy na další generaci

11.2.2019 Michaela Srpová

Převod obchodního podílu na vybudované společnosti na rodinného příslušníka je pouze jednou částí celé transakce. Úspěšné předání firmy je otázkou pečlivého nastavení vztahů v podniku i rodině. Vybudovat prosperující firmu je pro jejího zakladatele obvykle snazší, než převést její řízení na své potomky či rodinné příslušníky. Přitom rodinná firma vždy byla a je základem prosperity společnosti. […]


Více info

Audiovizuální díla se stávají běžnou součástí marketingu

11.2.2019 Martin Tuček Martin Tuček

S rozmachem elektronické komunikace používá i marketing více a více prezentace prostřednictvím internetu a elektronických zařízení. Kromě běžných webových stránek s umístěním statických textových či obrazových informací se velice často setkáváme také s krátkými videi. Účetní bývají velmi často v nejistotě, zda se jedná o běžný náklad, či zda mají aktivovat majetek? Při přípravě takové kampaně totiž využijete […]


Více info
1 2 3 22

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design