Novinky a názory

Podzimní připomenutí – novinky ke Country-by-Country reportu a poslední šance na investiční pobídky podle stávajících pravidel

23.10.2017 Darina Dolanská

I nadále pro Vás sledujeme všechny nově zaváděné povinnosti týkající se Country by Country reportingu (dále jen CBC ),  tj. hlášení pro zahraničního správce daně, obsahující důležité informace pro rozdělení daňového základu v rámci skupiny podniků. Některé  z Vás jsme v této věci už přímo kontaktovali. Daňová správa v posledních dnech vydala nejen související formuláře Oznámení a Ohlášení a související […]


Více info

DPH není součástí základu daně z nabytí nemovitých věcí

23.10.2017 Jan Tecl

Šance na navrácení části zaplacené daně pro všechny, kteří v posledních 3 letech prodávali nebo kupovali nemovitost a zaplatili daň z nabytí nemovitých věcí z ceny včetně DPH! Finanční správa bude nyní u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat u poplatníka převodce cenu sjednanou bez DPH. Stalo se tak na základě dvou rozsudků Nejvyššího správního soudu […]


Více info

Fondy Evropské unie – aktuální výzvy pro podnikatele

23.10.2017 Petra Klůnová

V současné době je vyhlášena řada výzev v programech podpory pro podnikatelské subjekty, níže je uveden přehled těch nejvýznamnějších. U řady výzev, zaměřených na úspory energie, je po ukončení příjmu žádostí plánováno vyhlášení výzev navazujících. Ukončení příjmu žádostí Program podpory Zaměření programu podpory 12.11. 2017 OPPIK Inovace (inovační projekt) Pořízení výrobních technologií, zařízení, know-how a licencí pro […]


Více info

Úskalí (ne)zdaňování záloh z pohledu DPH po novele

23.10.2017 Petr Linx

Novela zákona o DPH od 1. července 2017 přináší nový pohled na zdaňování plateb přijatých před uskutečněným plnění. Dle nové úpravy se zdaňuje záloha pouze v případě, že je plnění v době přijetí úplaty dostatečně určité. Plnění je dostatečně určité, když je známo alespoň: jaké zboží má být dodáno, nebo jaká služba má být poskytnuta, jaké sazbě […]


Více info

Perfektní doklad nestačí. Poplatníku, musíš se víc snažit!

23.10.2017 Darina Dolanská

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávném rozsudku (sp. zn. 7 Afs 330/2016) znovu potvrdil trend minulých let, že ani formálně bezchybný účetní doklad se všemi požadovanými náležitostmi sám o sobě neprokazuje, že deklarované plnění bylo uskutečněno. NSS tak opět potvrdil nerovné postavení finanční správy a daňových poplatníků. Zatímco správci daně pochybnost“, aniž se musí namáhat s věcnými […]


Více info

Nová ohlašovací povinnost – týká se Vás také?

10.10.2017 Lenka Lopatová

V našem posledním newsletteru jsme Vás upozorňovali na novou ohlašovací povinnost týkající se českých společností (v souvislosti s tzv. Country by Country Reportingem), které jsou součástí nadnárodní skupiny podniků (tzv. entitou). Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změnu, připravili jsme pro Vás podrobnější informace. Pokud je Vaše česká entita členem nadnárodní skupiny podniků, jejíž konsolidované výnosy […]


Více info

Jste připraveni na Country by Country reporting?

19.9.2017 Stanislav Štípek

S novelou zákona o mezinárodní spolupráci (která v době psaní tohoto článku prošla Poslaneckou sněmovnou i Senátem), čeká na podnikatele další povinnost – zavedení Country by Country Reportingu (CbCR). Automatické výměně informací budou podléhat informace oznamované nadnárodními skupinami podniků. Povinnost sestavovat CbCR je jedním z výstupů Akčního plánu Base Erosion and Profit Shifting („BEPS“). Nadnárodní skupiny […]


Více info

Fondy Evropské unie – 5. kolo Programu rozvoje venkova

19.9.2017 Petra Klůnová

V termínu od 10. do 30. října 2017 bude probíhat již 5. kolo příjmu žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV) s finanční alokací více než 2,6 miliardy CZK. Největší část alokace je určena pro zemědělce, kteří mohou podávat žádosti o podporu na investice do živočišné i rostlinné výroby (cca 1,1 mld CZK). Zemědělci, […]


Více info

Změna výše výdajových paušálů u podnikatelů

19.9.2017 Markéta Dubová

Letošní novela zákona o daních z příjmů nabyla účinnosti 1.7.2017 . Dle přechodných ustanovení se změny, které novela přinesla, uplatní až od zdaňovacího období, které započne po nabytí účinnosti této novely. U poplatníků daně z příjmů fyzických osob tedy až od zdaňovacího období 2018. I z tohoto pravidla však existují výjimky. Maximální výše paušálních výdajů, které si […]


Více info

SVĚŘENSKÉ FONDY – problematika DPH při vkladu majetku do fondu

19.9.2017 Ivan Kovář

Věci nemusejí být nutně jen komplikované, aby správně fungovaly. Spíše naopak. Tím jednoduchým řešením pro mezigenerační transfery majetku, ochranu majetku v dědictví a před věřiteli nebo pro zachování celistvosti rodinného jmění mohou být Svěřenské fondy. Až do pololetí 2017 jsme se u svěřenských fondů příliš nemuseli zabývat problematikou DPH. Ne, že by se svěřenský fond nemohl […]


Více info
1 2 3 15

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2017 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Design by aboutblank - creative web design