Novinky a názory

Miniseriál 8 nejvýznamnějších změn v DPH pro 2019 – Díl 1. Opravy základu daně u nedobytných pohledávek

8.11.2018 Petr Linx

Každý týden do konce roku Vám představím jedno z nejzásadnějších témat z připravovaných změn v oblasti DPH pro rok 2019. Tento týden se podíváme na nové možnosti získání DPH z nedobytných pohledávek. Přehled témat: Díl 1. Opravy základu daně u nedobytných pohledávek Díl 2. Jednoúčelové vs. víceúčelové poukazy Díl 3. Dodání a nájem nemovitých věcí ve 2019 Díl […]


Více info

Nový standard IFRS 16

2.11.2018 Eva Pabiánová

Od 1. ledna 2019 vstupuje v účinnost nový standard IFRS 16, který se týká účetního vykazování majetku, který je užívaný na základě leasingu (nájmu). Nově bude veškerý leasing, tedy i ten operativní, vykazován jako dosud leasing finanční. Veškerý majetek, který firmy užívají na základě operativního leasingu, bude aktivován a vykázán v rozvaze jako aktivum. Všechna […]


Více info

Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách

11.10.2018 Petra Klůnová

Systém investičních pobídek podle zákona č. 72/2000 Sb., tj. státní podpora větších investičních projektů ve formě slevy na dani, by se měl od poloviny roku 2019 významně změnit. Navrhovaná novela zákona je již v legislativním procesu a 26. září 2018 byla schválena Vládou ČR. Pokud tedy firmy plánují nové investice ještě podle stávajících pravidel, čas na […]


Více info

Přinese novela trestního zákona nový trestný čin – maření spravedlnosti?

11.10.2018 Vít Křivánek

Novelou trestního zákona (sněmovní tisk č. 79) bude s největší pravděpodobností zakotven nový trestný čin – maření spravedlnosti (nově navrhovaný § 347a). Dle aktuálního vývoje vládní návrh podpořila dolní komora Parlamentu ČR a nepředpokládá se, že by jej senát či prezident vrátili zpět do legislativního procesu. Legislativní text navrhovaného ustanovení § 347a konkrétně zní: (1) Kdo […]


Více info

Likvidace a jak na ni

11.10.2018 Stanislav Štípek

Stejně jako v životě, tak i v podnikání někdy přichází konec. Jak napsal amerických spisovatel Robert Fulghum „O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.“ Stejně tak jednou z možností, jak ukončit život právnické osoby, je její likvidace. Zrušení společnosti a její likvidace nepatří mezi oblíbené činnosti, kterým by se rádi věnovali společníci, jednatelé nebo […]


Více info

Oznamování přeshraničních transakcí

11.10.2018 Věra Jankovcová

Pokud plánujete přeshraniční transakci, která bude splňovat alespoň jeden z charakteristických znaků, které jsou uvedeny v příloze evropské směrnice DAC 6, budete muset oznámit toto tzv. „přeshraniční uspořádání“ správci daně. A pokud jste snad již učinili první z kroků takovéto transakce po 25. 6. 2018, pak už toto budete muset oznámit do 31. 8. 2020. Některé znaky se […]


Více info

Znáte své povinnost týkající se rozsahu vykazování?

25.9.2018 Kamila Marešová

Velká novela zákona o účetnictví z roku 2016 přinesla rozdělení společností do jednotlivých kategorií účetních jednotek. Prvotní začlenění bylo provedeno na základě výsledků a informací z účetní závěrky sestavené před účinností této novely, a to podle kritérií, kterými jsou aktiva celkem, roční úhrn čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců. S jednotlivými kategoriemi jsou úzce spojeny odlišné povinnosti související […]


Více info

Aktuální výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

25.9.2018 Petra Klůnová

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo během léta řadu výzev v dotačních programech. Níže je uveden přehled těch nejzajímavějších. Příjem žádostí Program Zaměření podpory Zahájení Ukončení    3.8. 2018 29.3. 2019 Obnovitelné zdroje energie Výroba a distribuce energie z OZE – biomasa, MVE, BPS (jen distribuce) 2.7. 2018 29. 4. 2019 Úspory energie Snižování energetické náročnosti vč. instalace […]


Více info

Plánované novinky v DPH od roku 2019 a další výhled

25.9.2018 Jan Tecl

Nová povinnost pro plátce DPH a omezení u nájmu nemovitých věcí Novela DPH 2019 byla schválena vládou a aktuálně ji čeká schvalování v Poslanecké sněmovně, kde může doznat dalších úprav. Přinášíme Vám přehled navrhovaných důležitých změn. Plátcům přibude další evidenční povinnost:  nově musí vynaložit úsilí, aby se daňový doklad dostal k příjemci plnění – odeslání pomocí pošty, […]


Více info

Motivace klíčových zaměstnanců formou zaměstnaneckých opčních plánů

25.9.2018 Petra Konečná

Máte příležitost zapojit se do zajímavého obchodního projektu, potřebujete motivovat Vaše klíčové zaměstnance a přemýšlíte, jak na to? Nemám jednoduchý návod jak motivovat  zaměstnance, protože ke každému je nezbytné přistupovat individuálně. Ráda bych však rozšířila Vaši paletu možností o tzv. zaměstnanecké opce. V českém právním prostředí se v současnosti nejvíce využívá možnost nabýt akcie samotné společnosti, popř. […]


Více info
1 2 3 20

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2018 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design