Novinky a názory

Mezinárodní konference k DPH

16.6.2017

Ve dnech 13. a 14. 6. se v Lipsku konala konference Spolkového svazu účetních a controllerů SRN (BVBC)na téma DPH z pohledu Německa, Česka, Polska a Ruska. Jedním z přednášejících  byl také náš kolega Petr Vondraš, Manažer daňového oddělení a specialista na oblast DPH.   přednášející     vítězové soutěže – zodpověděli správně všech deset […]


Více info

Zákaz souběhu funkcí potvrzen…

15.6.2017 Jana Kopáčková

Letité diskuze o tom, zda mohou osoby působící pro české společnosti a družstva (dále jen „společnosti“) v pozici statutárního orgánu vykonávat svou funkci na základě pracovní smlouvy, dospěly do finále: Nejvyšší soud definitivně potvrdil, že zmínění funkcionáři nemohou mít se společností, ve které působí v pozici statutárního orgánu, platně uzavřenou pracovní smlouvu na žádnou činnost, která jakkoliv […]


Více info

Fondy Evropské unie – připravované výzvy pro firmy OPPIK

15.6.2017 Petra Klůnová

Začátkem června byl zveřejněn nový harmonogram připravovaných výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Níže jsou uvedeny nejzajímavější výzvy, které by měly být vyhlášeny do konce 2. a ve 3. čtvrtletí 2017. Další výzva by do konce roku měla být vyhlášena i v programu Nemovitosti, není však zatím  jasné, zda bude zaměřena na […]


Více info

Zásada neutrality DPH v rozsudcích Evropského soudního dvora

15.6.2017 Igor Pantůček

Stále častěji se potkávám s případy, kdy správce daně neuzná firmě uplatněný nárok na odpočet DPH. A jediným argumentem je skutečnost, že její dodavatel, či dodavatel dodavatele (a v tomto výčtu bychom mohli pokračovat), neodvedl státu daň. Přitom společný evropský systém DPH zaručuje plnou neutralitu daně, a tak jako i jiné oblasti evropské regulace, je […]


Více info

Novela zákona o DPH – místo plnění

15.6.2017 Igor Pantůček

V dnešní době, kdy máme v EU volný pohyb zboží, je běžné, že společnost pořídí zboží v jednom členském státě EU a dopraví ho do dalšího státu. A ani v jednom státě nemá své sídlo nebo provozovnu.     Prakticky může situace vypadat následovně: plátce pořídí zboží v Polsku. Dopraví je přímo do Itálie, kde je propustí do celního režimu […]


Více info

Zákaz dvojího trestání pro daně neplatí?

15.6.2017 Vít Křivánek

V posledních měsících dochází k poměrně turbulentnímu vývoji událostí na půdě Evropského soudu pro lidská práva ve vztahu k výkladu a aplikaci zásady „ne dvakrát v téže věci“ v daňových kauzách. Rád bych Vám sled těchto posledních událostí přiblížil. Úvodem je vhodné uvést, co se rozumí zásadou „ne dvakrát v téže věci“ (latinsky: ne bis in idem). Tato zásada, […]


Více info

Fondy Evropské unie – podpora energetických úspor

1.6.2017 Petra Klůnová

Aktuální článek se týká pouze jedné specifické výzvy v rámci programu OPPIK Úspory energie, která je vyhlášena jako průběžná až do jara 2018, a ve které je možné získat podporu na zavádění opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie podnikatelských subjektů. Podpora se týká zejména modernizace/rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke […]


Více info

Německo: Rizikové případy a zvláštnosti u intrakomunitárního zasílání zboží

25.5.2017 Stephen McIntosh

Stále více podnikatelů využívá nabízejících se možností internetu na zvýšení obratu pomocí vlastních e-shopů. Pokud z toho dosažené tržby plynou a zboží se dodává do jiných členských států EU, je třeba dávat pozor na některé zvláštnosti. Riziko ohledně podání nesprávných daňových přiznání k DPH jakož i hlášení v tuzemsku a zahraničí může mít v neposlední řadě za následek značné […]


Více info

Rakousko: Elektronicky poskytované služby – usnadnění plnění daňových povinností

25.5.2017 Mag. Sabine Kretschmer

Zaregistruje-li se poskytovatel služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných služeb do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. Mini-One-Stop-Shop (dále též jen MOSS), vyhne se zdlouhavé povinnosti registrovat se k DPH v každém jednotlivém členském státě místa usazení jeho koncových zákazníků. S účinností od 1. ledna 2015 se telekomunikační služby, služby rozhlasového a […]


Více info

Česká Republika: Daňové dopady provozování e-shopu ve vztahu k DPH

25.5.2017 Jaroslava Cihelková

Prodej zboží přes e-shop představuje rychlou a oblíbenou formu obchodování. Z pohledu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) tato forma nevyžaduje žádnou speciální úpravu. Přesto jeho provozování má určitá specifika, které je třeba znát a respektovat. Dále přinášíme přehled 3 oblastí, které byste ve vztahu DPH a provozování e-shopu v České republice, měli znát: 1. Registrace a […]


Více info
1 2 3 13

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2017 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Design by aboutblank - creative web design