Novinky a názory

Ústavní soud ČR proškrtal zákon o EET

4.1.2018 Petr Linx

Evidence plateb kartou zrušena, poplatníci spadající do 3. a 4. fáze evidovat tržby (zatím) nemusí, problematika DIČ fyzické osoby a omezení svévolného vydávání nařízení. Ústavní soud ČR ve svém nálezu  v prosinci 2017 shrnul, že samotný zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (ZoET), není protiústavní. Nicméně shledal, že určité části tohoto zákona neodpovídají ústavnímu […]


Více info

Útrapy společností s nedostatkem vlastních zaměstnanců

13.12.2017 Vít Křivánek

Sílící ekonomika, již několikaletý růst spotřeby domácností, nízká nezaměstnanost a zvyšování produkce statků a služeb, to jsou jedny z mnoha pozitivních dopadů všeobecně dobré ekonomické situace panující v České republice. Na první pohled prostředí, které nahrává zakládání nových podnikatelských subjektů, a které těm stávajícím umožňuje příjemný růst tržeb a zisků. Opak však může být pravdou. A to […]


Více info

Fondy Evropské unie – nová výzva OPPIK Technologie VII

13.12.2017 Petra Klůnová

Dne 5.12. byla vyhlášena Výzva VII programu podpory OPPIK Technologie. Tato výzva je specificky zaměřena na digitální transformaci a automatizaci v malých a středních podnicích. Podporováno bude zejména pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního […]


Více info

Evidence skutečných majitelů právnických osob

13.12.2017 Tomáš Mls

Novela zákona proti praní špinavých peněz a zákona o veřejných rejstřících zavedla povinnost právnických osob a správců svěřenských fondů vést (a průběžně aktualizovat) údaje o skutečném majiteli. Pro tyto účely se k 1. 1. 2018 zřizuje rejstřík, do kterého budou nově vznikající entity zapisovat příslušné údaje průběžně. Již existující svěřenské fondy tak musejí učinit do […]


Více info

Úprava odpočtu DPH u mank a škod

13.12.2017 Petr Vondraš

Zničení, ztráta nebo odcizení majetku, která není řádně doložena, má za následek vrácení původně uplatněného odpočtu DPH a to za zdaňovací období, v němž se plátce o zničení, ztrátě či odcizení dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. Častým zdrojem těchto informací jsou právě probíhající inventury. Nástrojem zákona o DPH k vrácení odpočtu je vyrovnání a úprava odpočtu. […]


Více info

Vyslání zaměstnanců ze států EU do Rakouska

1.12.2017 Mag. Florian Würth

O vyslání zaměstnanců do Rakouska se jedná, jestliže zaměstnavatel z důvodu plnění smluvní povinnosti vyšle své zaměstnance na přechodnou dobu do jiného místa výkonu práce. Od vyslání zaměstnanců je třeba odlišit dočasné přidělení zaměstnanců. O dočasné přidělení zaměstnanců se jedná, jestliže zaměstnavatel (agentura práce) dočasně umístí své zaměstnance k výkonu práce u třetí osoby (uživatele). […]


Více info

Vyslání zaměstnanců ze států EU do Francie

1.12.2017 Edith Causemille

Různé zákony (Loi Macron v srpnu 2015 a Loi Travail v srpnu 2016) a na ně navazující právní nařízení v posledních měsících značně zpřísnily úpravy platné v rámci vyslání zaměstnanců do Francie. Pomocí nich se má mimo jiné zamezit práci na černo a dumpingovým mzdám. Pojem „vyslání“ je přitom velmi široký a zahrnuje v podstatě […]


Více info

Daňové aspekty vyslání zaměstnanců do Německa

1.12.2017 Christian Kracylo

Zaměstnání zahraničních zaměstnanců („Inbounder“) v Německu neustále roste. Toto téma se tak dotýká stále většího počtu německých i zahraničních společností a staví je před nejrůznější výzvy. Ať už jde o vyslání zaměstnanců, zaměstnání zahraničního zaměstnance nebo pracovní činnost v Německu v rámci služební cesty – každý z těchto případů s sebou nese daňové důsledky. Komplexní […]


Více info

Vyslání zaměstnanců ze států EU na Slovensko

1.12.2017 Martin Kiňo

Otázka problémů přeshraničního vyslání zaměstnanců je v současné době velmi aktuální téma s ohledem na složité právní úpravy země příjemce, ze kterých vyplývá mnoho povinností nejen v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva, ale i v oblasti právních předpisů. K významným změnám úpravy vyslání zaměstnanců došlo v zákoníku práce Slovenské republiky v červnu […]


Více info

Vyslání zaměstnanců ze států EU do ČR

1.12.2017 Jana Heranová

Vyslání vlastních zaměstnanců je v řadě případů výrazným zjednodušením oproti možnosti působit na zahraničním trhu jako zaměstnavatel. V ČR neexistuje žádná zákonná ohlašovací povinnost, na základě které by bylo nutné před vysláním zaměstnance hlásit ho na celní nebo jiný specializovaný úřad. Přesto je vyslání spojeno s řadou pravidel a legislativních omezení, které je nutné před […]


Více info
1 2 3 16

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2018 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Design by aboutblank - creative web design