Novinky a názory

Evidence skutečných majitelů z pohledu nové AML směrnice

1.7.2019 Lukáš Toman Lukáš Toman

Evidenci skutečných majitelů, která vznikla teprve v r. 2018, čekají již velmi brzy podstatné změny, které mohou vést dokonce i ke změně zapsaného skutečného majitele. Ke zřízení evidence skutečných majitelů (dále též „evidence“) došlo na základě tzv. 4. AML směrnice (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/849) z r. 2015. V r. 2018 však již byla v rámci […]


Více info

Podpora investic do obnovitelných zdrojů energie pro malé a střední podniky

10.6.2019 Petra Klůnová

V květnu byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu. V rámci tohoto programu je na červenec plánováno vyhlášení celkově V. výzvy programu Obnovitelné zdroje energie, v rámci které bude v  oblasti OZE podporována řada dílčích aktivit. Vyhlášení je plánováno na 1. 7. 2019, samotný příjem žádostí by […]


Více info

Platby eurem budou levnější

9.6.2019 Lukáš Toman Lukáš Toman

Po výrazném omezení cen za mobilní roaming se v prosinci letošního roku dočkáme dalšího příjemného snížení cen. A to v podobě snížení stávajících vysokých bankovních poplatků za platby eurem. Dne 19. března 2019 bylo schváleno evropské nařízení [1], které oproti stávajícímu stavu [2] zásadním způsobem mění pravidla pro platby eurem, zejména mimo území eurozóny. Aktuálně […]


Více info

Dobropisy nově: DUZP a uvedení do přiznání

9.6.2019 Lukáš Toman Lukáš Toman

Změna pravidel nakládání s dobropisy je jednou z nejvíce praktických, a přitom často opomíjených, změn daňového balíčku účinného k 1. 4. 2019. Nově již dodavateli nestačí v 15denní lhůtě ode dne nastání skutečností rozhodných pro vystavení opravného daňového dokladu (dále též „rozhodný den“) vystavit dobropis. Dodavatel nyní musí  vynaložit i dostatečné úsilí na to, aby se […]


Více info

Standard IFRS 16 – Leasingy od 1. 1. 2019

9.6.2019 Hana Patočková Hana Patočková

Celá řada podniků musí být schopna připravovat své výkazy a související informace nejen v souladu s českými zákony a účetními standardy, ale také podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Jedná se zejména o podniky, které pro své zahraniční mateřské společnosti připravují pravidelný reporting nebo podklady pro konsolidovanou účetní závěrku. Poslední velkou změnou IFRS standardů, jejíž účinnost nastala […]


Více info

Rakousko: Nová úprava v přiřazování přepravy u řetězových obchodů – quick fixies od 1. 1. 2020

24.5.2019 Andreas Zisler

Dne 4. 12. 2018 schválila Rada ministrů financí a hospodářství zemí EU konkretizaci „quick fixes“ u řetězových obchodů. Předmětné úpravy mají být systematicky implementovány v rámci čl. 36a do Směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (Směrnice Rady 2006/112/ES). Na případy transakcí s třetími zeměmi (nečlenskými státy EU) se tato pravidla nevztahují.   Řetězový obchod Řetězový obchod […]


Více info

Německo: Nový systém DPH „quick fixes“ od 1. 1. 2020 – Změny a doplnění Směrnice o společném systému DPH

24.5.2019 Magdalena Silbereisen

Největší evropská reforma DPH od roku 1993 – nová úprava týkající se konsignačních skladů, řetězových obchodů a intrakomunitárních dodání od 1. 1. 2020. Po zákonu JStG 2018, také „Zákon o zamezení výpadků DPH u obchodů se zbožím na internetu a o změně dalších daňových předpisů“ – se lze již dívat na rok 2019: Opatření quick […]


Více info

Slovensko: Novy systém DPH na úrovni EÚ na zlepšenie cezhraničného obchodovania vo vybraných oblastiach, tzv. rýchle riešenia („Quick Fixes“)

24.5.2019 Martin Kiňo Martin Kiňo

Ku koncu roka 2018 Európska komisia schválila návrh na štyri  tzv. rýchle riešenia DPH, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 1. 1. 2020  a budú mať význam pre spoločnosti, ktoré obchodujú s tovarom na medzinárodnej úrovni. Tieto plánované rýchle riešenia požadovali členské štáty EÚ s cieľom zlepšiť každodenné fungovanie súčasného systému DPH. Tieto riešenia sa týkajú nasledovných oblastí: […]


Více info

Česká Republika: Obchod se zbožím mezi členskými státy EU ve vztahu k QUICK FIXES v České republice

24.5.2019 Petr Linx Petr Linx

Opatření rychlé nápravy neboli QUICK FIXES mají za cíl sjednotit pravidla pro B2B obchody se zbožím v rámci EU. Česká republika již započala proces implementace legislativy EU ve vztahu ke QUICK FIXES do českého zákona o DPH. Změny oproti současné úpravě budou v České republice významné zejména pro zacházení se zbožím v režimu call-off stock. Ostatní změny většinou jen […]


Více info
1 2 3 23

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design