Novinky a názory

Odmítnutí nároku na odpočet DPH v řetězových obchodech

7.3.2018 Jiří Dolejš

Dle ustálené judikatury Soudního dvora EU (ESD) může správce daně odepřít plátci nárok na odpočet DPH pouze v případě, že mu bude prokázáno, že vzhledem k okolnostem daného případu věděl nebo vědět měl a mohl, že je součástí podvodného jednání. Dle našich zkušeností je toto pravidlo v praxi správcem daně vykládáno hodně extenzivně, když se správce daně snaží […]


Více info

6. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

7.3.2018 Petra Klůnová

Ministerstvo zemědělství v únoru zveřejnilo podmínky pro 6. kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova s celkovou alokací více než 1,6 miliardy CZK. Žádosti budou přijímány v termínu od 3. do 23. dubna 2018 přes Portál farmáře. O podporu budou moci žádat zemědělci – podle typu aktivity malé, střední i velké podniky, a to na investice do vývoje nových […]


Více info

Zdanění při přemístění majetku mezi stálou provozovnou a zřizovatelem (Exit Taxation)

7.3.2018 Lenka Lopatová

V minulém vydání newsletteru jsme upozorňovali na návrh novely zákona o dani z příjmů. Ta se dotýká nejen odčitatelnosti dosud daňově účinných výpůjčních nákladů, ale významným způsobem změní také způsob zdanění stálých provozoven. Smyslem navržené právní úpravy je zdanit evidenční přeřazení jakéhokoliv majetku a převedení obchodních činností mezi stálou provozovnou a jejím zřizovatelem ve směru z […]


Více info

Od roku 2019 nám bude vráceno DPH z nezaplacených pohledávek?

7.3.2018 Igor Pantůček

Vláda ČR připravila, s pravděpodobnou účinností od 1. 1. 2019, novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Její součástí je rozsáhlá změna, která přinese zásadní změnu v přístupu k nedobytným pohledávkám a dani z přidané hodnoty, která je na ně navázána. K dnešnímu dni tuto problematiku řeší jediné, dle našeho názoru, velmi kontroverzní ustanovení, které […]


Více info

Dlouhodobé ošetřovné: dopady na zaměstnavatele

13.2.2018 Tomáš Procházka

Dlouhodobé ošetřovné je nová dávka ze systému nemocenského pojištění, která přichází od 1. 6. 2018. S touto novinkou Vás dále seznámíme, včetně jejích dopadů na zaměstnavatele. Záměrem novely je podpořit domácí péči o dlouhodobě nemocné. Dosud totiž skutečná možnost dočasně vyměnit zaměstnání za péči o osobu blízkou bez dohody se zaměstnavatelem reálně neexistovala, a ani […]


Více info

Investiční pobídky: státní podpora pro zpracovatelský průmysl

13.2.2018 Petra Klůnová

Kromě programů financovaných z fondů EU může soukromý sektor využít i podporu z jiných veřejných zdrojů včetně státních programů. Pro velké investice do výroby jsou nejvhodnější formou podpory tzv. investiční pobídky. Investiční pobídka je podpora poskytovaná podle zákona č. 72/2000 Sb. především ve formě slevy na dani, doplňkově také na vytvoření nových pracovních míst, školení […]


Více info

Prokazování nákladů na reklamu: judikatura z roku 2017

13.2.2018 Marta Krčálová

Každý podnikatel potřebuje, aby se o něm vědělo a potenciální zákazníci jej znali. Často proto vynakládá nemalé prostředky na reklamu a propagaci, které chce následně uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů – tedy jako výdaj mající vliv na výši vyměřené daně. Na druhou stranu právě výdaje na fiktivní reklamu byly, a dle […]


Více info

Souvislosti účtování výnosů a podmíněné výnosy

13.2.2018 Martin Tuček

Účtování o výnosech se stává s příchodem nových obchodních modelů více komplikované než v letech předchozích. V mnoha případech již neplatí, že toto účtování kopíruje časově účtování o DPH na výstupu. Nezbytná je proto inventura obchodních smluv se zákazníky a také postupů, které uplatňujeme při zachycení výnosů v účetnictví. Situací, které mohou měnit obvyklý postup […]


Více info

Implementace směrnice ATAD do daňových zákonů ČR

13.2.2018 Martin Tuček

Ministerstvo financí ČR poslalo do připomínkového řízení návrh novely daňových zákonů k implementaci směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. ATAD). Tyto novely, s plánovanou účinností od roku 2019, resp. 2020, zásadně mění několik oblastí. Pravděpodobně nejvýznamnější je změna podmínky odčitatelnosti dosud daňově účinných výpůjčních nákladů, proto doporučuji u velkých a konsolidujících podniků včas […]


Více info

GDPR kalkulačka

13.2.2018

V květnu 2018 vstoupí v platnost nová evropská úprava zpracování osobních údajů – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jste na GDPR dobře připraveni? Víte, co vše to pro Vás a Vaši firmu znamená? Pokud si nejste jisti, jak se Vás GDPR dotýká, projděte si stručným průvdocem – GDPR kalkulačkou. Po zodpovězení několika otázek […]


Více info
1 2 3 17

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2018 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Design by aboutblank - creative web design