Novinky a názory

Jste připraveni na Country by Country reporting?

19.9.2017 Stanislav Štípek

S novelou zákona o mezinárodní spolupráci (která v době psaní tohoto článku prošla Poslaneckou sněmovnou i Senátem), čeká na podnikatele další povinnost – zavedení Country by Country Reportingu (CbCR). Automatické výměně informací budou podléhat informace oznamované nadnárodními skupinami podniků. Povinnost sestavovat CbCR je jedním z výstupů Akčního plánu Base Erosion and Profit Shifting („BEPS“). Nadnárodní skupiny […]


Více info

Fondy Evropské unie – 5. kolo Programu rozvoje venkova

19.9.2017 Petra Klůnová

V termínu od 10. do 30. října 2017 bude probíhat již 5. kolo příjmu žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV) s finanční alokací více než 2,6 miliardy CZK. Největší část alokace je určena pro zemědělce, kteří mohou podávat žádosti o podporu na investice do živočišné i rostlinné výroby (cca 1,1 mld CZK). Zemědělci, […]


Více info

Změna výše výdajových paušálů u podnikatelů

19.9.2017 Markéta Dubová

Letošní novela zákona o daních z příjmů nabyla účinnosti 1.7.2017 . Dle přechodných ustanovení se změny, které novela přinesla, uplatní až od zdaňovacího období, které započne po nabytí účinnosti této novely. U poplatníků daně z příjmů fyzických osob tedy až od zdaňovacího období 2018. I z tohoto pravidla však existují výjimky. Maximální výše paušálních výdajů, které si […]


Více info

SVĚŘENSKÉ FONDY – problematika DPH při vkladu majetku do fondu

19.9.2017 Ivan Kovář

Věci nemusejí být nutně jen komplikované, aby správně fungovaly. Spíše naopak. Tím jednoduchým řešením pro mezigenerační transfery majetku, ochranu majetku v dědictví a před věřiteli nebo pro zachování celistvosti rodinného jmění mohou být Svěřenské fondy. Až do pololetí 2017 jsme se u svěřenských fondů příliš nemuseli zabývat problematikou DPH. Ne, že by se svěřenský fond nemohl […]


Více info

Chcete úspěšně inovovat? Vyřešte lidem skutečný problém.

2.8.2017 Petr Šídlo, Direct People

Spousta firem si myslí, že její nový produkt je skvělá inovace, o kterou se budou zákazníci prát. Jenže realita bývá docela jiná. O produkt se nikdo nepere, v lepším případě si jej koupí aspoň několik (desítek, stovek) jednotlivců. Výsledkem bývá ztráta spousty času, mnoha zaměstnanců a také nemalých prostředků na vývoj. O ztrátě motivace ani […]


Více info

Mezinárodní konference k DPH

16.6.2017

Ve dnech 13. a 14. 6. se v Lipsku konala konference Spolkového svazu účetních a controllerů SRN (BVBC)na téma DPH z pohledu Německa, Česka, Polska a Ruska. Jedním z přednášejících  byl také náš kolega Petr Vondraš, Manažer daňového oddělení a specialista na oblast DPH.   přednášející     vítězové soutěže – zodpověděli správně všech deset […]


Více info

Zákaz souběhu funkcí potvrzen…

15.6.2017 Jana Kopáčková

Letité diskuze o tom, zda mohou osoby působící pro české společnosti a družstva (dále jen „společnosti“) v pozici statutárního orgánu vykonávat svou funkci na základě pracovní smlouvy, dospěly do finále: Nejvyšší soud definitivně potvrdil, že zmínění funkcionáři nemohou mít se společností, ve které působí v pozici statutárního orgánu, platně uzavřenou pracovní smlouvu na žádnou činnost, která jakkoliv […]


Více info

Fondy Evropské unie – připravované výzvy pro firmy OPPIK

15.6.2017 Petra Klůnová

Začátkem června byl zveřejněn nový harmonogram připravovaných výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Níže jsou uvedeny nejzajímavější výzvy, které by měly být vyhlášeny do konce 2. a ve 3. čtvrtletí 2017. Další výzva by do konce roku měla být vyhlášena i v programu Nemovitosti, není však zatím  jasné, zda bude zaměřena na […]


Více info

Zásada neutrality DPH v rozsudcích Evropského soudního dvora

15.6.2017 Igor Pantůček

Stále častěji se potkávám s případy, kdy správce daně neuzná firmě uplatněný nárok na odpočet DPH. A jediným argumentem je skutečnost, že její dodavatel, či dodavatel dodavatele (a v tomto výčtu bychom mohli pokračovat), neodvedl státu daň. Přitom společný evropský systém DPH zaručuje plnou neutralitu daně, a tak jako i jiné oblasti evropské regulace, je […]


Více info

Novela zákona o DPH – místo plnění

15.6.2017 Igor Pantůček

V dnešní době, kdy máme v EU volný pohyb zboží, je běžné, že společnost pořídí zboží v jednom členském státě EU a dopraví ho do dalšího státu. A ani v jednom státě nemá své sídlo nebo provozovnu.     Prakticky může situace vypadat následovně: plátce pořídí zboží v Polsku. Dopraví je přímo do Itálie, kde je propustí do celního režimu […]


Více info
1 2 3 14

Evropské daňové aktuality

Nahrávám...
© 2017 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Design by aboutblank - creative web design