MO(O)RE News Czech

Německo: Nový systém DPH „quick fixes“ od 1. 1. 2020; Změny a doplnění Směrnice o společném systému DPH

24.5.2019 Magdalena Silbereisen

Největší evropská reforma DPH od roku 1993 – nová úprava týkající se konsignačních skladů, řetězových obchodů a intrakomunitárních dodání od 1. 1. 2020 Po zákonu JStG 2018, také „Zákon o zamezení výpadků DPH u obchodů se zbožím na internetu a o změně dalších daňových předpisů“ – se lze již dívat na rok 2019: Opatření quick […]


Více info

Slovensko: Novy systém DPH na úrovni EÚ na zlepšenie cezhraničného obchodovania vo vybraných oblastiach, tzv. rýchle riešenia („Quick Fixes“)

24.5.2019 Martin Kiňo Martin Kiňo

Ku koncu roka 2018 Európska komisia schválila návrh na štyri  tzv. rýchle riešenia DPH, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 1. 1. 2020  a budú mať význam pre spoločnosti, ktoré obchodujú s tovarom na medzinárodnej úrovni. Tieto plánované rýchle riešenia požadovali členské štáty EÚ s cieľom zlepšiť každodenné fungovanie súčasného systému DPH. Tieto riešenia sa týkajú nasledovných oblastí: […]


Více info

Česká Republika: Obchod se zbožím mezi členskými státy EU ve vztahu k QUICK FIXES v České republice

24.5.2019 Petr Linx Petr Linx

Opatření rychlé nápravy neboli QUICK FIXES mají za cíl sjednotit pravidla pro B2B obchody se zbožím v rámci EU. Česká republika již započala proces implementace legislativy EU ve vztahu ke QUICK FIXES do českého zákona o DPH. Změny oproti současné úpravě budou v České republice významné zejména pro zacházení se zbožím v režimu call-off stock. Ostatní změny většinou jen […]


Více info

Odečitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje v novém

18.4.2019 Tomáš Klíma Tomáš Klíma

Od 1. 4. 2019 platí nová úprava pro odečitatelnou položku na podporu výzkumu a vývoje (VaV). Stát tuto novinku vykládá jako vstřícné gesto vůči daňovým poplatníkům. Nová úprava má odstranit přílišnou přísnost berních úředníků při využití této možnosti. Co se doopravdy změnilo? Zásadní změnou je to, že projekt VaV již nemusí být schválen před započetím […]


Více info

Připravované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

18.4.2019 Petra Klůnová

V březnu byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram výzev dotačního programu OPPIK Ministerstva průmyslu a obchodu. Během roku 2019 a 2020 by měly být vyhlášeny výzvy mj. v těchto programech podpory: Vyhlášení výzvy Program Zaměření podpory 09/2019 Inovace (inovační projekt) Pořízení výrobních technologií, zařízení, know-how a licencí pro realizaci inovačních projektů. 09/2019 Aplikace Provozní podpora pro průmyslový výzkum […]


Více info

Probuzení zdravého rozumu v přístupu k zadržování nadměrného odpočtu

18.4.2019 Kateřina Moravcová Kateřina Moravcová

Nelehký úkol připravil ochránce ústavnosti českému správci daně, když se v nálezu sp. zn. II. ÚS 819/18 ze dne 22. února 2019 postavil proti jeho dosavadní praxi při zadržování nadměrného odpočtu. Doposud správce daně zadržuje odpočet včetně nesporné částky, o které správce daně od počátku neměl pochybnost, a daňovému subjektu na ni s praktickou jistotou vznikl nárok. […]


Více info

Co skutečně přináší schválený daňový balíček

18.4.2019 Monika Mikulová Monika Mikulová

Dlouho diskutovaný daňový balíček pro rok 2019, který již prošel kompletním legislativním procesem, byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 27. 3. 2019. Většina změn je tak účinná od 1. 4. 2019. My Vám dnes přiblížíme výběr hlavních změn, týkajících se zejména daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Daň z příjmů Jednou z hlavních změn je zvýšení limitů výdajových […]


Více info

Daňové souvislosti místa skutečného vedení

8.3.2019 Michal Daňsa Michal Daňsa

V poslední době se ve své praxi setkávám se snahou zahraničních správců daně prostřednictvím místa skutečného vedení přesunout daňovou rezidenci českých společností do jiné daňové judikatury. Místo skutečného vedení je přitom chápáno jako místo, kde jsou ve skutečnosti prováděna klíčová řídící a obchodní rozhodnutí, která jsou nezbytná k provádění průmyslové a obchodní činnosti podniku jako celku a […]


Více info

Nové výzvy OPPIK Nemovitosti

8.3.2019 Petra Klůnová

Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá pro malé a střední podniky na červen tohoto roku dvě nové výzvy v programu Nemovitosti. Výzvy navazují na revizi Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) z loňského roku, kdy Evropská komise povolila ČR po několika letech znovuzavedení podpory cestovního ruchu v rámci fondů EU, a to v omezeném rozsahu formou finančních […]


Více info

Brexit a praktické dopady do oblasti daní

8.3.2019 Jarmila Glaslová Jarmila Glaslová

Dne 29. 3. 2019 končí Velké Británii dvouletá lhůta na vyjednání podmínek odchodu z EU a uspořádání vztahu s ostatními členskými státy. Poté, co britský parlament neschválil smlouvu o vystoupení, připadá v úvahu několik možných scénářů brexitu. Zaměřme se nyní na daňový pohled na tzv. tvrdý brexit, kdy Velká Británie odejde z EU bez dohody. Nepřímé daně Po brexitu […]


Více info
1 2 3 16
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design