MO(O)RE News Czech

Portál Moore Stephens – bez schválení to nejde…

16.9.2019 Stanislav Štípek Stanislav Štípek

Management mnoha firem dnes a denně hledá cesty, jak zefektivnit jejich chod. Jednou z cest je komplexní on-line řešení pro správu a řízení financí. Portál Moore Stephens je naše outsourcingové řešení účetnictví v BYZNYS softwaru, které je uloženo na zabezpečeném Cloudu a které Vám umožní věnovat více času hlavním podnikatelským aktivitám a méně času administrativě spojené s […]


Více info

Práce z domova (home office) v daňových souvislostech

13.9.2019 Stanislav Štípek Stanislav Štípek

Připravovaný koordinační výbor Komory daňových poradců, který se bude konat 18. 9. 2019, bude mimo jiné projednávat daňové souvislosti práce z domova tzv. home office. Doposud totiž není jednoznačný závěr, jak postupovat v případě daňových dopadů náhrad poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s plným nebo částečným pravidelným výkonem práce z domova. Hlavními body k řešení budou náhrady cestovních výdajů, kompenzace […]


Více info

SONIA nahradí LIBORa

13.9.2019 Stanislav Štípek Stanislav Štípek

Referenční sazba LIBOR (London Inter-bank Offered Rate) bude od roku 2021 nahrazena benchmarkovou sazbou známou jako SONIA (Sterling Overnight Index Average).  Je to zřejmě důsledek skandálu z roku 2012, kdy se zjistilo, že banky namísto skutečných sazeb, které platily nebo by očekávaly, že zaplatí za půjčky od jiných bank, předkládaly sazby záměrně nadhodnocené nebo podhodnocené s cílem […]


Více info

Nové podmínky pro investiční pobídky

13.9.2019 Ivana Hlavatá Ivana Hlavatá

Dne 6. 9. 2019 nabyla účinnosti novela zákona o investičních pobídkách, která změnila podmínky pro jejich získávání. Na veřejnou podporu již mají šanci dosáhnout jen výrobní projekty s vyšší přidanou hodnotou a přesahem do výzkumu a vývoje, nadále jsou podporována technologická centra a centra strategických služeb. Zásadní změnou je, že o poskytnutí investiční pobídky již nerozhoduje […]


Více info

Podpora investic do obnovitelných zdrojů energie pro malé a střední podniky

10.6.2019 Petra Klůnová

V květnu byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu. V rámci tohoto programu je na červenec plánováno vyhlášení celkově V. výzvy programu Obnovitelné zdroje energie, v rámci které bude v  oblasti OZE podporována řada dílčích aktivit. Vyhlášení je plánováno na 1. 7. 2019, samotný příjem žádostí by […]


Více info

Platby eurem budou levnější

9.6.2019 Lukáš Toman Lukáš Toman

Po výrazném omezení cen za mobilní roaming se v prosinci letošního roku dočkáme dalšího příjemného snížení cen. A to v podobě snížení stávajících vysokých bankovních poplatků za platby eurem. Dne 19. března 2019 bylo schváleno evropské nařízení [1], které oproti stávajícímu stavu [2] zásadním způsobem mění pravidla pro platby eurem, zejména mimo území eurozóny. Aktuálně […]


Více info

Dobropisy nově: DUZP a uvedení do přiznání

9.6.2019 Lukáš Toman Lukáš Toman

Změna pravidel nakládání s dobropisy je jednou z nejvíce praktických, a přitom často opomíjených, změn daňového balíčku účinného k 1. 4. 2019. Nově již dodavateli nestačí v 15denní lhůtě ode dne nastání skutečností rozhodných pro vystavení opravného daňového dokladu (dále též „rozhodný den“) vystavit dobropis. Dodavatel nyní musí  vynaložit i dostatečné úsilí na to, aby se […]


Více info

Standard IFRS 16 – Leasingy od 1. 1. 2019

9.6.2019 Hana Patočková Hana Patočková

Celá řada podniků musí být schopna připravovat své výkazy a související informace nejen v souladu s českými zákony a účetními standardy, ale také podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Jedná se zejména o podniky, které pro své zahraniční mateřské společnosti připravují pravidelný reporting nebo podklady pro konsolidovanou účetní závěrku. Poslední velkou změnou IFRS standardů, jejíž účinnost nastala […]


Více info

Rakousko: Nová úprava v přiřazování přepravy u řetězových obchodů – quick fixies od 1. 1. 2020

24.5.2019 Andreas Zisler

Dne 4. 12. 2018 schválila Rada ministrů financí a hospodářství zemí EU konkretizaci „quick fixes“ u řetězových obchodů. Předmětné úpravy mají být systematicky implementovány v rámci čl. 36a do Směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (Směrnice Rady 2006/112/ES). Na případy transakcí s třetími zeměmi (nečlenskými státy EU) se tato pravidla nevztahují.   Řetězový obchod Řetězový obchod […]


Více info

Německo: Nový systém DPH „quick fixes“ od 1. 1. 2020 – Změny a doplnění Směrnice o společném systému DPH

24.5.2019 Magdalena Silbereisen

Největší evropská reforma DPH od roku 1993 – nová úprava týkající se konsignačních skladů, řetězových obchodů a intrakomunitárních dodání od 1. 1. 2020. Po zákonu JStG 2018, také „Zákon o zamezení výpadků DPH u obchodů se zbožím na internetu a o změně dalších daňových předpisů“ – se lze již dívat na rok 2019: Opatření quick […]


Více info
1 2 3 17
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design