MO(O)RE News Czech

Znáte svého dodavatele? Prověřujete obchodní partnery?

16.11.2019 Zdeněk Hromek Zdeněk Hromek

Zajišťovací příkazy jsou nástroje státní správy, které mohou mít dalekosáhlý dopad na fungování a dokonce existenci firmy. V tisku se sice objevují články o tom, kolik toho státní správa zase prohrála u soudu, statistiku lze číst i obráceně. Kolik toho vyhrála. Nenechte se tedy ukolébat prohranými kauzami státní správy. Prověřování obchodních partnerů by mělo být naprosto […]


Více info

DPH a zaokrouhlování aneb kde je právní jistota?

16.11.2019 Jindřich Novák Jindřich Novák

V minulém čísle jsme Vás informovali o změně ve výpočtu a zaokrouhlování DPH. Jak plyne čas, tak se také mění postoj Finanční správy ČR k zákonu a můžeme si připadat jako z pohádky Pyšná princezna, kdy král prohlašuje „odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil“. Kde tedy nastala změna v postoji? Finanční správa vydala […]


Více info

Lze mít v daních po deseti letech definitivní klid?

16.11.2019 Jiří Svoboda

Právě dobíhají tzv. „hybridní zdaňovací období“, ve kterých maximální prekluzivní lhůtu pro stanovení daně ovlivňuje úprava jak starého, tak nového daňového řádu. Na straně jedné stojí názor, že běžící lhůty musí doběhnout v režimu starého daňového řádu, tzn. jejich běh může být narušen a nekonečně prodlužován, na straně druhé je názor opačný, a sice že […]


Více info

Nová pravidla pro řešení mezinárodních daňových sporů v Evropské unii

16.11.2019 Lenka Lopatová Lenka Lopatová

V červenci byl Poslanecké sněmovně předložen vládní návrh zákona upravujícího postup při řešení mezinárodních daňových sporů. Tomu, že se jedná o důležitý dokument, nasvědčuje zveřejněná Informace o činnosti Finanční správy, dle které bylo v roce 2018 na dani z příjmů právnických osob doměřeno o 1 174 152 tis. Kč více než v roce 2017, přičemž jedním z nejčastějších kontrolních zjištění […]


Více info

Aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

10.10.2019 Petra Klůnová

V současné době je vyhlášena řada výzev pro podnikatele v dotačním programu OPPIK Ministerstva průmyslu a obchodu. Na přelomu roku 2019 a 2020 probíhá příjem žádostí mj. v těchto programech podpory: Program Příjem žádostí do Zaměření podpory Inovace – inovační projekt 15. 1. 2020 Pořízení výrobních technologií, zařízení, know-how a licencí pro realizaci inovačních projektů. Aplikace 15. […]


Více info

Aktuality v DPH & EET – 3. díl

10.10.2019 Petr Linx Petr Linx

Přinášíme Vám aktuality z oblasti DPH & EET a každý měsíc tento stručný souhrn nejzásadnějších novinek budeme aktualizovat. Přehled témat: Díl 1. Změny v DPH účinné od 1. 10. 2019 (zaokrouhlování a výpočet DPH shora + nový formulář kontrolního hlášení), BREXIT, účinnost novely EET pro téměř všechny zbývající činnosti, informace GFŘ ČR Díl 2. Vysvětlivky Evropské komise […]


Více info

Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku

10.10.2019 Michaela Tahavská Michaela Tahavská

Dne 15. dubna 2019 schválila NÚR Interpretaci I-39, jejímž cílem je sjednocení postupu účtování vybraných případů inventarizačních rozdílů. Problematiku upravují dva předpisy – Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro podnikatele a Český účetní standard pro podnikatele č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob. Předpisy se shodují v postupu účtování o manku […]


Více info

Co přinese novela Daňového řádu?

10.10.2019 Jiří Čermák Jiří Čermák

Parlament ČR začne na říjnové schůzi projednávat rozsáhlou novelu Daňového řádu, která by měla začít platit v roce 2020, a která významně ovlivní komunikaci daňových poplatníků a správců daně. Hlavními oblastmi navržených změn jsou: podpora elektronizace daní – vytvoření elektronického portálu MOJE daně (MOderní a JEdnoduché) a nové funkce Daňové informační schránky (DIS). Poplatníci budou pozitivně […]


Více info

Portál Moore Stephens – bez schválení to nejde…

16.9.2019 Stanislav Štípek Stanislav Štípek

Management mnoha firem dnes a denně hledá cesty, jak zefektivnit jejich chod. Jednou z cest je komplexní on-line řešení pro správu a řízení financí. Portál Moore Stephens je naše outsourcingové řešení účetnictví v BYZNYS softwaru, které je uloženo na zabezpečeném Cloudu a které Vám umožní věnovat více času hlavním podnikatelským aktivitám a méně času administrativě spojené s […]


Více info

Práce z domova (home office) v daňových souvislostech

13.9.2019 Stanislav Štípek Stanislav Štípek

Připravovaný koordinační výbor Komory daňových poradců, který se bude konat 18. 9. 2019, bude mimo jiné projednávat daňové souvislosti práce z domova tzv. home office. Doposud totiž není jednoznačný závěr, jak postupovat v případě daňových dopadů náhrad poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s plným nebo částečným pravidelným výkonem práce z domova. Hlavními body k řešení budou náhrady cestovních výdajů, kompenzace […]


Více info
1 2 3 18
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design