Daňové souvislosti místa skutečného vedení

8.3.2019

V poslední době se ve své praxi setkávám se snahou zahraničních správců daně prostřednictvím místa skutečného vedení přesunout daňovou rezidenci českých společností do jiné daňové judikatury.

Místo skutečného vedení je přitom chápáno jako místo, kde jsou ve skutečnosti prováděna klíčová řídící a obchodní rozhodnutí, která jsou nezbytná k provádění průmyslové a obchodní činnosti podniku jako celku a která nemohou být na nižších úrovních řízení měněna – statutární orgán vykonávající svou činnost mimo území ČR, podpis obchodních smluv mimo území ČR, konání strategických jednání vrcholového managementu mimo ČR – to jsou časté znaky, kterými správce daně argumentuje.

Lokální české vedení, obchodní závod je poté označen za stálou provozovnu společnosti. Přesun daňové rezidence vede k daňové registraci v zahraničí, k povinnosti podávat tam daňová přiznání z titulu neomezené daňové povinnosti, k nutnosti alokovat základ daně mezi stálou provozovnu a místo skutečného vedení (zde doporučuji provedení funkční a rizikové analýzy)… Dále může mít dopady např. v oblasti zdanění odměn statutárních orgánů, podílů na zisku, dividend, úroků. To vše v souladu s příslušnou smlouvou po zamezení dvojímu zdanění. Pakliže některý, více či všechny z výše uvedených znaků naplňujete, doporučuji provést detailní analýzu a vhodnou úpravou interních/organizačních procesů riziko vzniku výše uvedeného omezit.
Další články autora Michal Daňsa© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design