Dobropisy nově: DUZP a uvedení do přiznání

9.6.2019

Změna pravidel nakládání s dobropisy je jednou z nejvíce praktických, a přitom často opomíjených, změn daňového balíčku účinného k 1. 4. 2019.

Nově již dodavateli nestačí v 15denní lhůtě ode dne nastání skutečností rozhodných pro vystavení opravného daňového dokladu (dále též „rozhodný den“) vystavit dobropis. Dodavatel nyní musí  vynaložit i dostatečné úsilí na to, aby se doklad dostal do rukou příjemce. K tomu bude obvykle stačit použít stejný způsob doručení jako u běžných faktur.

Uvedený rozhodný den je nově povinnou součástí opravného daňového dokladu. Oprava daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění, rozhodným dnem je tedy den uskutečnění zdanitelného plnění, DUZP. Tato i ostatní povinnosti jsou účinné již od 1. 4. 2019 a to bez výjimek.

Uvedené změny pak mají významný dopad na správnost vykazování v daňovém přiznání, resp. kontrolním hlášení. Pokud je opravou daň zvyšována, tak dodavatel musí opravu uvést za zdaňovací období, do kterého spadá rozhodný den. Nemá již možnost provedení opravy „odložit“. Na druhou stranu v případě snižování daně zákon implementuje velmi pozitivní změnu. Dodavatel již nemusí pro provedení opravy čekat na to, až příjemce potvrdí přijetí dokladu, dodavateli stačí vynaložení dostatečného úsilí k doručení dobropisu.
Další články autora Lukáš Toman

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design