Dopady novely zákona o daních z příjmů

17.12.2018

V souvislosti s implementací směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. ATAD) do českého zákona o daních z příjmů dojde k zavedení několika změn, které mají dopad na daňové plánování a strukturování investic:

Exit tax

Podstatou ustanovení bude povinnost zdanit zisk poplatníka v případě, že dojde k přemístění majetku do zahraničí bez změny vlastnictví, a to ve státě, odkud byl přesunut. Jedná se o právní fikci, kdy se předmětný přesun majetku považuje za prodej sobě samému, a to za cenu obvyklou. Vůči fiktivnímu příjmu bude jako daňový výdaj uplatnitelná zůstatková cena majetku.

V praxi se jedná o případy přesunu majetku mezi státem daňového rezidenství poplatníka a jeho stálou provozovnou umístěnou v jiném státě, mezi dvěma stálými provozovnami jednoho poplatníka v různých státech nebo při změně daňového rezidenství, pokud následně nebude příjem z prodeje zdaněn v České republice a nebo je ve smlouvě použita metoda vynětí.

Pokud plánujete přesouvat majetek – např. licence, cenné papíry a jiné investice, software, seznamy zákazníků, stroje, auta – především do Německa, Nizozemí, Velké Británie, Itálie a dalších států, tak je vhodné tento přesun udělat včas, případně ho správně strukturovat, aby byl související zisk zdaněn až při jeho skutečném a nikoliv již při fiktivním prodeji.

CFC pravidlo

CFC pravidlo bude dopadat na případy, kdy čeští poplatníci daně z příjmů mají dceřiné společnosti  v zahraničí (přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu je vyšší než 50 % nebo má nárok na podíl zisku alespoň 50 %) nebo stálé provozovny ve státě, kde se uplatňuje metoda vynětí, pokud:

Česká ovládající společnost zahrne do svého základu daně také poměrnou část vybraných příjmů realizovaných svou zahraniční dceřinou společností, resp. stálou provozovnou, přičemž je možné započítat daň zaplacenou v zahraničí.

Toto ustanovení může dopadat například na dceřiné společnosti, které pouze přijímají pasivní příjmy (např. dividendy, úroky, licenční poplatků) a takové společnosti mají své sídlo např. v Bulharsku, Irsku, Lichtenštejnsku, Maďarsku, na Kypru, Maltě, a dalších státech. Pokud využíváte podobnou strukturu, je vhodné tuto strukturu znovu prověřit.
Další články autora Jan Tecl© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design