DPH a zaokrouhlování aneb kde je právní jistota?

16.11.2019

V minulém čísle jsme Vás informovali o změně ve výpočtu a zaokrouhlování DPH. Jak plyne čas, tak se také mění postoj Finanční správy ČR k zákonu a můžeme si připadat jako z pohádky Pyšná princezna, kdy král prohlašuje „odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil“.

Kde tedy nastala změna v postoji? Finanční správa vydala 14. října 2019 překvapující informaci k stanovení základu daně u bezhotovostních plateb. Přesněji informuje, že při stanovení základu daně u plateb v bezhotovostním styku lze postupovat stejně jako u plateb v hotovosti, tedy částka vzniklá zaokrouhlením nevstupuje do základu daně a nepodléhá tak odvodu DPH.

Do vydání informace jsme neuvažovali o tomto postupu, protože ze zákona vyplývá, že základem daně je vše, co má daňový subjekt obdržet jako úplatu bez daně, včetně tedy i zaokrouhlení. Zákon speciálně upravuje pouze stanovení základu daně u plateb v hotovosti, kdy jeho součástí není částka vzniklá zaokrouhlením.

Je zarážející, že tuto informaci Finanční správa vydala po šesti měsících účinnosti novely, resp. 14 dnů po konci přechodného období, kdy mnozí z vás již postupovali dle znění zákona a provedli změnu ve svých účetních softwarech. Kde je tedy právní jistota, když postoj Finanční správy ke znění zákona je s odstupem času odlišný? Můžeme pouze věřit, že přístup k zaokrouhlení a stanovení základu daně se již nezmění.

A jak tedy postupovat u částek vzniklých zaokrouhlením u bezhotovostních plateb? Můžete si vybrat, zda budete postupovat dle znění zákona a částku rozdaníte nebo na základě zásady legitimního očekávání využijete nové informace a částku nezdaníte.
Další články autora Jindřich Novák

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design