DPH není součástí základu daně z nabytí nemovitých věcí

23.10.2017 Jan Tecl Jan Tecl - jan.tecl@moorestephens.cz

Šance na navrácení části zaplacené daně pro všechny, kteří v posledních 3 letech prodávali nebo kupovali nemovitost a zaplatili daň z nabytí nemovitých věcí z ceny včetně DPH!

Finanční správa bude nyní u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat u poplatníka převodce cenu sjednanou bez DPH. Stalo se tak na základě dvou rozsudků Nejvyššího správního soudu (4 Afs 88/2017 – 35 a 7 Afs 301/2016 -70), které se týkají prodeje obecních pozemků v obci Střelské Hoštice a u nichž byla kupní cena sjednána včetně DPH.

Nejvyšší správní soud rozhodl dle principů původního zákona (tzv. zákona o trojdani), že z podstaty daně z nabytí nemovitých věcí, je základem daně pouze finanční výnos převodce dosažený z titulu prodeje nemovité věci. Základem daně tedy není cena včetně DPH, protože DPH není výnosem převodce, jelikož je následně odváděna do státního rozpočtu. V praxi by totiž byli znevýhodňováni plátci DPH, pro které by daň z nemovitých věcí byla počítána z vyššího základu než u neplátců. NSS se tentokrát přiklonil k výkladu ve prospěch poplatníka.

Výše uvedený postup deklarovala Finanční správa v tiskové zprávě, přičemž jednoznačně tento přístup bude uplatňovat u převodů uskutečněných do 31. října 2016, kdy poplatníkem byl převodce. Dle závěrů a základních principů uvedených v rozsudcích je však možné postupovat stejně i u převodů, kdy byl poplatníkem nabyvatel a které se uskutečnily jak do 31. října 2016, tak i od tohoto data.

Při nynějších převodech nemovitých věcí je tak nasnadě postupovat dle výše zmíněných rozsudků a v případě ceny sjednané včetně DPH vypočítávat daň z nabytí nemovitých věcí ze základu bez DPH. Očekáváme, že správce daně může tento postup rozporovat. Daňoví poplatníci budou mít jistotu až ve chvíli, kdy bude tento postup judikován Nejvyšším správním soudem.

V souvislosti s těmito rozsudky nyní můžete podat dodatečné daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a obdržet část již dříve zaplacené daně z nabytí nemovitých věcí zpět a získat tak 4 % z hodnoty DPH zaplacené při nabytí nemovité věci. Dodatečné daňové přiznání je však možné podat pouze v rámci 3leté lhůty ode dne, kdy mělo být podáno řádné daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Další články autora Jan TeclVíce z MO(O)RE News Czech

© 2018 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design