EET u doplňkových „minoritních“ činností od 1. 1. 2018

1.12.2017 Petr Linx Petr Linx - petr.linx@moorestephens.cz

Pokud jste využili ve své provozovně možnost odsunutí povinnosti vykazování EET u doplňkových „minoritních“ činností na období, do které spadá Vaše hlavní činnost, musíte ověřit, zda Vám nevzniká povinnost vykazovat EET z těchto minoritních činností již od 1. 1. 2018.

Analýza se provádí v souladu s Doplněním Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb. Hlavních činností poplatníka může být více v závislosti na objemu tržeb. Minoritní činnosti jsou ostatní činnosti poplatníka, které nejsou hlavní. Roční limit tržeb pro minoritní činnosti je v souhrnu 175 tis. Kč. V případě, že tržby z minoritních činností tvoří více jak 50 % všech tržeb anebo roční tržba z minoritních činností převyšuje částku 175 tis. Kč, nelze odsunutí aplikovat. Tyto dvě podmínky se sledují pro každou provozovnu poplatníka samostatně.

Pro přehlednost uvádíme příklad:

Kadeřnictví, které musí povinně evidovat tržby od 1. 6. 2018, prodává také maloobchodní zboží (laky, šampony, …). Maloobchodní prodej podléhá EET od 1. 3. 2017. V dané provozovně tržby z maloobchodní činnosti činily za celý rok 2016 méně jak 50 % všech tržeb a zároveň tyto tržby nepřekročily částku 175 tis. Kč. Poplatník se nerozhodl evidovat tyto tržby dobrovolně. Jelikož obě podmínky pro možnost odsunutí povinné evidence tržeb z minoritních činností byly splněny, kadeřnictví neeviduje tržby z maloobchodního prodeje v roce 2017.
K 31. 12. 2017 je nutné ověřit na základě údajů za celý rok 2017, zda podmínky pro odsunutí vykazování EET pro minoritní činnosti stále platí. Předpokládejme, že tržby z minoritních činností ve 2017 v dané provozovně stále tvoří méně jak 50 % z celkových tržeb. V případě, že roční limit 175 tis. Kč pro tržby z minoritních činností v této provozovně ve 2017:

V případě jakýchkoli dotazů či potřeby asistence při analýze možnosti (nebo pokračování v) odsunutí evidence tržeb z minoritních činností, jsme Vám kdykoli k dispozici.

Další články autora Petr Linx© 2018 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design