Evidence údajů o skutečných majitelích

17.12.2018

Právnické osoby v České republice mají další povinnost – zapsat své skutečné majitele do Evidence údajů o skutečných majitelích.

Skutečným majitelem je fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v dané právnické osobě.

Tato povinnost se týká všech právnických osob zapsaných do veřejných rejstříků. Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku (obchodní korporace) musí zapsat svého skutečného majitele do 1. 1. 2019, ostatní právnické osoby (spolky, společenství vlastníků jednotek, nadace a ústavy) a také svěřenské fondy do 1. 1. 2021.

U obchodních korporací platí domněnka, že skutečným majitelem je fyzická osoba:

Pokud obchodní korporace nemá skutečného majitele nebo jej nelze určit podle těchto pravidel, považuje se za něj fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu. 

Prvozápis do evidence je u právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku před 1. 1. 2018 osvobozen od poplatku, pokud zápis bude proveden do 31. 12. 2018. Jinak zápis do evidence podléhá poplatku 1.000,- Kč.

Evidence skutečných majitelů je neveřejným rejstříkem a má do ní přístup jen vymezený okruh osob, především soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daně, FAÚ, ČNB a také povinné osoby v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly pro účely AML (zejména banky a další finanční instituce).

Pokud právnické osoby neuvedou skutečné majitele v evidenci, žádné přímé sankce zatím nehrozí. Pro některé smluvní partnery (zejména banky) to ale může být překážkou pro poskytnutí bankovního produktu nebo pokračování v obchodním vztahu. Doložení skutečných vlastníků bude také vyžadováno u veřejných zakázek nebo žádostí o dotace z evropských fondů.
Další články autora Jiří Čermák© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design