Fondy EU – III. kolo Programu rozvoje venkova

20.10.2016

Stejně jako v loňském roce na podzim, i letos proběhne příjem žádostí v několika opatřeních Programu rozvoje venkova. V pořadí III. kolo programu v tomto roce probíhá od 11. října 2016 (8:00) do 31. října 2016 (13:00). Podpora v celkové výši přes 4,5 mld. CZK je určena mj. na investice do zemědělských, potravinářských a lesnických podniků, na inovace a na projekty spolupráce.

Největší objem prostředků je určen na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (2,5 mld. CZK) a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (756 mil. CZK). Podporu je možné získat stejně jako dříve na nemovitosti a technologie v živočišné a rostlinné výrobě a pro zpracování zemědělských produktů, ale např. i pro vlastní peletárny nebo speciální mobilní stroje pro zemědělskou výrobu vč. traktorů v případě malých projektů. Maximální výše podpory se pohybuje od 40 do 60 %.

Ve srovnání s předchozími koly došlo k dílčím změnám, z nichž nejvýznamnější je odpovídající povolení stavebního úřadu, které musí být u většiny operací platné již ke dni podání Žádosti o dotaci. Byly rovněž zkráceny administrativní lhůty – pro předložení příloh k výběrovým řízením (nově 70 dní od ukončení příjmu žádostí), ale především pro schvalování projektů, které by mělo být dokončeno do 7 měsíců od ukončení příjmu žádostí oproti téměř 11 měsícům v 1. kole.
Další články autora Petra Klůnová

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design