Francie na vlně elektronické fakturace

21.9.2016

Téměř 100 milionů faktur ročně, 1 115 000 poskytovatelů služeb veřejné sféře, 77 500 dotčených veřejných subjektů – ve Francii musí od 1. ledna 2012 stát přijímat všechny faktury od svých dodavatelů elektronicky. Vznikl proto speciální portál Chorus-Factures, který umožňuje fakturu nahrát a sledovat její průběh, tedy od přijetí až po zaplacení, přičemž faktury se automaticky přenášejí do informačního systému Chorus (software).

K 1. lednu 2017 se požadavek na elektronické přijetí faktury navíc rozšíří také na místní orgány a veřejné instituce, které budou muset nově nejen přijímat, ale také vydávat všechny faktury elektronicky. Do tohoto systému se budou postupně zapojovat všichni poskytovatelé služeb veřejné sféře, a to podle následujícího harmonogramu:

• od 1. ledna 2017 velké podniky (více než 5000 zaměstnanců) a veřejné subjekty;
• od 1. ledna 2018 středně velké firmy (250 až 500 zaměstnanců);
• od 1. ledna 2019 malé a střední podniky (10 až 250 zaměstnanců);
• od 1. ledna 2020 mikropodniky (méně než 10 zaměstnanců).

Agentura pro finanční informační systémy státu (AIFE) proto v současné době vyvíjí společné řešení – systém Chorus Pro. Nové bezplatné řešení se opírá o systém přenosu elektronické výměny dat (EDI). Dodavatelé spojení v tomto režimu přenášejí faktury v tzv. režimu „flow“ ve formě strukturovaných datových souborů.

Pro dodavatele s menším počtem faktur existuje ještě druhá možnost elektronické komunikace, a sice formáty XML nebo PDF (podepsané nebo nepodepsané). Faktury v  Chorus Pro budou archivované po dobu 10 let, celý systém bude přístupný přes internet.

Na cestě k bezpapírové fakturaci jsou i v dalších evropských zemích, například v Dánsku si povinně vyměníte faktury se státní sférou elektronicky již od roku 2005, Švédsko, Nizozemí a Německo plánují tuto povinnost zavést do konce roku 2018.


© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design