Fungování společnosti očima znalce – ochranná známka

17.12.2016
Štěpánka Kopecká Štěpánka Kopecká
stepanka.kopecka@moorestephens.cz

Je ochranná známka majetkem společnosti, který přináší i jinou výhodu než identifikaci výrobků či služeb v silné konkurenci či prezentaci společnosti/skupiny? Lze ochrannou známku převést, i když není evidována v rozvaze společnosti? Můžeme ochrannou známku využít při řešení problematiky transferových cen? Je nutné v rámci skupiny účtovat jednotlivým členům licenční poplatky za využití ochranné známky?
Ochranná známka, pokud je evidovaná u Úřadu průmyslového vlastnictví, je legitimním majetkem společnosti. Obvykle společnost zaplatí poplatek za její registraci, ten zaúčtuje do nákladů společnosti daného období, a pokud není s ochrannou známkou provedena nějaká transakce, resp. pokud byla vytvořena vlastní činností společnosti, není tato aktivována v majetku. Stejně tak jsou obvykle do nákladů daného období zaúčtovány i případné náklady na návrh ochranné známky, např. reklamní či marketingovou agenturou.
Ochrannou známku je možné úplatně převést či např. vložit nepeněžitým vkladem, i když není evidována v účetní evidenci. Není však úplně obvyklé, aby si její majitel byl plně vědom její hodnoty. Nejlépe je v daném případě oslovit znalce či odborníka v oblasti oceňování. Obecně by nejlepším způsobem ocenění ochranné známky bylo porovnání, ale pouze za předpokladu transparentní a dostatečné databáze hodnot srovnatelných ochranných známek.
Ochrannou známku je možné využít např. v situaci, kdy holdingová společnost svou vlastní ochrannou známkou zastřešuje prezentaci a identitu celé skupiny společností a potřebuje výnosy, kterými bude financovat náklady holdingové společnosti. V tomto případě je rovněž nejlépe oslovit znalce či odborníka na oceňování, který stanoví výši licenčních poplatků, která by v daném případě spojených osob měla být na úrovni ceny obvyklé.
Musíme však mít na paměti i opačný pohled na stejný problém. Pokud mateřská společnost vlastní ochrannou známku skupiny, případně produktové ochranné známky, které jsou využívány dceřinými společnostmi pro výrobu a prodej, měla by za to inkasovat od svých dceřiných společností licenční poplatek. Jde o službu poskytovanou dceřiným společnostem. Z pohledu finančních úřadů není vhodné jakékoliv vzájemné započítávání služeb, zejména služeb bezúplatných. Vždy je vhodnější služby, i když probíhají proti sobě, vyčíslit a neposkytovat finančnímu úřadu prostor pro pochybnost.
Pokud máte ochrannou známku a rádi byste ji využili pro optimalizaci, neváhejte se na nás obrátit. Z pohledu finančních úřadů dávejte pozor na zápočty, bezúplatná plnění a zprostředkovatelské poplatky, které v dnešní době vyvolávají větší nechtěnou pozornost než licenční poplatky.
Další články autora Štěpánka Kopecká© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design