Informace k aplikaci přenesené daňové povinnosti

19.3.2015

Od prvního dubna dochází k významnému rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti. Generální finanční ředitelství proto vydalo Informaci, která řeší odpovědi na otázky, na něž zákonná úprava ne vždy dává zcela jasnou odpověď.

Stěžejní výklad se týká kombinace záloh a výše samotného plnění. Povinnost zdanění v režimu rozšíření přenesené daňové povinnosti nastává u Nařízení vlády určených komodit při základu daně vyšším než 100 tisíc korun. Je třeba vědět, jak se postavit k zálohám na plnění, které např. bylo sjednáno na 120 tisíc korun a poté uskutečněno „jen“ za 90 tisíc korun.

Níže tedy několik příkladů z Informace, jak postupovat v konkrétních případech. V příkladech budeme vycházet z předpokladu, že dodání  zboží při překročení hranice 100 tisíc korun režimu přenesené daňové povinnosti podléhá (je uskutečněno stejně jako záloha až po 1. 4. 2015).

1) Záloha ve výši 60 000 korun na dodávku sjednanou za 120 tisíc korun. Přijatá zálohová platba bude bez DPH, protože souvisí s dodávkou v režimu přenesené daňové povinnosti.

2) Záloha ve výši 60 000 korun na dodávku sjednanou ve výši 90 tisíc korun. Přijatá zálohová platba bude podléhat DPH, protože souvisí s dodávkou zdaňovanou v běžném režimu.

3) Záloha ve výši 60 000 korun na dodávku sjednanou za 120 tisíc korun. Přijatá zálohová platba bude bez DPH, protože souvisí s dodávkou v režimu přenesené daňové povinnosti. Po zaplacení zálohy bude dohodnuto, že dodávka bude „jen“ za 90 tisíc korun. Těchto 90 tisíc bude zdaněno v běžném režimu a dodavatel bude muset správci daně umět doložit, že původní objednávka přesáhla limit 100 tisíc korun, což jej opravňovalo k nezdanění zálohové platby.

4) Záloha ve výši 60 000 korun na dodávku sjednanou za 120 tisíc korun. Přijatá zálohová platba ze dne 16. 3. bude s DPH, protože režim přenesené daňové povinnosti je v tomto případě platný až od 1. 4. 2015. Zboží bude dodané ale až 5. 4.. Protože celková hodnota dodávky je nad 100 tisíc korun, bude dodávka podléhat režimu přenesené daňové povinnosti, ale jen z rozdílu hodnoty plnění a zálohy.

Informace GFŘ nabízí řadu dalších odpovědí na otázky související s režimem zdanění od 1. 4. 2015. Pokud odpověď na svoji otázku v Informaci nenaleznete nebo si s výkladem nebudete jisti, rádi Vám pomůžeme.

Autor: Petr Vondraš

© 2018 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design