Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku

10.10.2019

Dne 15. dubna 2019 schválila NÚR Interpretaci I-39, jejímž cílem je sjednocení postupu účtování vybraných případů inventarizačních rozdílů.

Problematiku upravují dva předpisy – Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro podnikatele a Český účetní standard pro podnikatele č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob. Předpisy se shodují v postupu účtování o manku nebo schodku do provozních nebo finančních nákladů. V případě účtování přebytku se ale úpravy rozcházejí. Dle Vyhlášky účtujeme přebytek do provozních výnosů, zatímco ČÚS jej řeší korekcí nákladů.

NÚR potvrzuje, že je třeba vyhodnotit, zda rozdíl vznikl v běžném období nebo došlo k chybě minulých let. U chyby minulých let je vyžadována oprava srovnávacích údajů v účetní závěrce.

NÚR preferuje účtování přebytku zásob jako korekci nákladů, neboť se jedná o úpravu hodnoty vyskladněných zásob a nikoliv o dodatečný výnos.
Další články autora Michaela Tahavská

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design