Investice do nemovitého majetku v Rakousku a jejich daňové důsledky

14.5.2018
Stefan Szauer
s.szauer@msct.at

V případě přímé investice do nemovitého majetku se v Rakousku musí vzít v potaz mimo jiné tyto daňové úpravy.

Při pořízení nemovitosti se hradí daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 3,5 % a  poplatek za zápis do katastru nemovitostí ve výši 1,1 %. Vyměřovacím základem je kupní cena.

Běžná správa a pronájem nemovitého majetku podléhá v Rakousku dani z příjmu. Základem pro výpočet daně je příjem z pronájmu snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho zajištění, dosažení nebo udržení. Tento příjem se pak uvádí v ročním daňovém přiznání k dani z příjmu a zdaňuje se všeobecnou progresivní průměrnou daňovou sazbou platnou v Rakousku.  V zásadě platí, že veškeré nutné výdaje vynaložené na správu nemovitosti se mohou odečíst od příjmů z nájmu.

Za daňově uznatelné výdaje se např. považují:

Jelikož budovy podléhají opotřebení, odepíše se podíl na kupní ceně, který připadá na budovu, rozložený na dobu životnosti pomocí tzv. odpočtu za opotřebení. Klíč pro rozdělení kupní ceny na pozemek a budovu činí u pronájmu a pachtu obecně 40% podíl na pozemek a 60% podíl na budovu. Z tohoto paušálního stanovení však existuje řada výjimek.

U budov, které slouží k dosahování příjmů z nájmu a pachtu, činí doba životnosti bez vypracování znaleckého posudku 66,6 let (1,5 % vyměřovacího základu).

Vlastnictví nemovitostí v Rakousku zpravidla podléhá dani z nemovitostí. Daň z nemovitostí se počítá ze směrné hodnoty pozemku. Zjednodušeně řečeno, odpovídají směrné hodnoty v určité oblasti průměrným cenám pozemků z roku 1973 plus přirážce ve výši 35 %. Daň vypočítávají a vybírají obce.

Vlastnictví nemovitostí podléhá obecně dani z přidané hodnoty. Pronájem za účelem bydlení podléhá 10 % dani z přidané hodnoty, ostatní pronájem zpravidla 20 % dani z přidané hodnoty. V případě pronájmu s DPH si může pronajímatel nechat mu naúčtovanou daň z přidané hodnoty vrátit nebo započítat.

Od 1. 4. 2012 podléhají zisky dosažené ze soukromých prodejů pozemků dani z příjmu. Vyměřovacím základem pro 30% daň je rozdíl mezi kupní cenou a prodejní cenou nemovitosti.
Další články autora Stefan Szauer

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design