IX. výzva programu OPPIK Technologie – „Průmysl 4.0“

7.1.2019

V prosinci byla vyhlášena v pořadí druhá výzva v programu OPPIK Technologie se specifickým zaměřením na automatizaci a digitalizaci výrobních procesů.

Dotace v rámci této výzvy je určena pro malé a střední firmy (do 250 zaměstnanců a 50 MEUR obratu), které plánují aplikaci tzv. „Průmyslu 4.0“, budou pořizovat technologie pro automatizaci procesů a budou umět prokázat zvýšení úrovně své digitální transformace.

Z dotace mohou být financovány výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů, hardwarové vybavení a software a lokální sítě.

Minimálně dvě třetiny způsobilých výdajů musí směřovat do nevýrobních technologií, mezi které patří například 3D měřící stroje, roboty a jiné manipulační prostředky vybavené obousměrnou komunikací, servery, PC stanice, tiskárny, scannery, datové rozvody, regálové systémy, dopravníky apod.

Žádat o podporu mohou firmy podnikající v některém z vybraných oborů: zpracovatelský průmysl, odpadové hospodářství, stavebnictví, architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy.

Míra podpory je až do výše 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a 35 % způsobilých výdajů u středních podniků. Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 – 20 MCZK, celková finanční alokace výzvy je 700 MCZK.

Žádosti bude možné podávat v termínu 11. 3. – 13. 6. 2019.
Další články autora Petra Klůnová© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design