Konec detailního prověřování dodavatelů ve vztahu k prokázání nároku na odpočet DPH?

22.5.2017

Pokud víte nebo jste vědět měli a mohli, že Váš dodavatel je účastníkem podvodu, pak Vám dle ustálené judikatury není uznán nárok na odpočet DPH. Zdá se, že nyní Generální finanční ředitelství (GFŘ) poskytlo plátcům DPH návod, jak postupovat při prověřování svých dodavatelů.

Otázka, v jakém rozsahu musí odběratel svého dodavatele prověřovat, nebyla doposud dostatečně zodpovězena. I judikatura dávala pouze náznaky, co může být považováno za rozumnou míru (např. 2 Afs 15/2014 EON). V praxi správci daně většinou nepostačily dokumenty z veřejných zdrojů a žádal detailnější prověrku. V případě, že odběratel již neměl žádné jiné důkazy o korektnosti dodavatele ke dni uskutečnění plnění a dodavatel byl účastníkem podvodu, správce daně neuznal odpočet na DPH s odkazem na institut „vědět měl či mohl“. Odborná veřejnost namítala, že tímto postupem plátci suplují povinnosti správce daně.

Mediální prohlášení finanční správy ze dne 15. 5. 2017 však dává odběratelům mocný nástroj. Ve článku s názvem „Finanční správa prověřuje své dodavatele standardně jako běžná firma“ GFŘ připustilo, že údaje z veřejných rejstříků jsou dostačující.

Ale pozor, v souladu s navazujícím článkem finanční správy ze dne  22. 5. 2017 tento nástroj nelze používat univerzálně na všechny případy. Větší míru obezřetnosti raději stále věnujte pochybným dodavatelům a obchodům, kde je cena výrazně nižší než u konkurence, a to bez ekonomického odůvodnění.

Nepříjemnosti vedoucí k problémům s obhájením odpočtu DPH nebo ve vztahu k ručení za neodvedenou DPH mohou nastat také až v průběhu spolupráce. Dodavatel se může stát např. nespolehlivým plátcem a odběrateli tak hrozí ručení za neodvedenou DPH. Abyste se vyhnuli ručení, můžete dodavateli zaplatit pouze základ daně a daň samotnou odvést přímo na příslušný finanční úřad. Z právního hlediska bude ovšem taková situace hodnocena jako nezaplacení celé dohodnuté částky. Doporučuji proto veškeré alternativy upravit již ve smluvním ujednání a to tak, že v tomto případě bude odvedená DPH finančnímu úřadu považována také za úhradu závazku.

 
Další články autora Petr Linx© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design