Německo: Mezinárodní převodní ceny

22.11.2016
Thomas Ziegler Thomas Ziegler
t.ziegler@mskpwt.de

Po dlouhou dobu bylo téma převodních cen vyhrazeno nadnárodním společnostem. V posledních letech ale německá finanční správa výrazně zvýšila dokumentační povinnosti a v daňových kontrolách se stále častěji objevují problémy týkající se převodních cen.

Daňoví poplatníci by měli dokumentaci k převodním cenám zpracovat v situaci, kdy se obchodní transakce účastní zahraniční spojená osoba. Povinnost vzniká už při dodání zboží v hodnotě více než 5 Mil. EUR popř. při přijetí služeb v hodnotě vyšší než 500.000 EUR. Proto také malé a střední podniky mají často povinnost zpracovat dokumentaci k převodním cenám.

V rámci daňové kontroly je zpravidla současně s výzvou k zahájení kontroly požadováno také předložení dokumentace k převodním cenám. Při nepředložení během 60 dnů, popř. nepoužitelnosti dokumentace je finanční správa oprávněna stanovit daň odhadem, přičemž bývají zpravidla uloženy vysoké pokuty.

Dokumentace převodních cen se zpravidla dělí na popisnou a srovnávací část. V popisné části je popsán druh, obsah a rozsah obchodních vztahů se spojenými osobami, jakož i právní a hospodářské rámcové podmínky. V rámci funkční a rizikové analýzy je znázorněna tvorba přidané hodnoty v rámci koncernu. V závislosti na příležitostech a hrozbách je třeba společnosti ve skupině klasifikovat a rozlišit je tak na rutinní, hybridní a strategické. Charakteristika společnosti má význam pro volbu metody převodních cen (metoda srovnatelné nezávislé ceny, metoda ceny při opětovném prodeji, metoda nákladů a přirážky).

Ve srovnávací části dokumentace je popsán a odůvodněn výběr metody, na základě které má být testována použitá marže. Musí být dodržena zásada tržního odstupu, kterou je třeba doložit na základě srovnatelných externích nebo interních údajů. Porovnání s nezávislými srovnatelnými společnostmi je stěží relevantní u malých a středních podniků. Zvláště dlouhodobé ztráty je třeba odůvodnit popř. objasnit následná opatření přijatá vedením společnosti k jejich zabránění.

Nemálo malých a středních podniků se tématem převodních cen poprvé zaobírá až na základě výzvy finanční správy k předložení dokumentace. Dle zkušenosti však 60 ti denní lhůta pro prvotní zpracování dokumentace k převodním cenám nestačí. Malým a středním podnikům, kterých se toto téma týká, je doporučeno zaměřit se na téma dokumentace k převodním cenám včas.
Další články autora Thomas Ziegler© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design