Moore Stephens se spojuje s BDO

S účinností od 1. ledna 2020 se společnosti, které dříve působily pod značkou Moore Stephens, stanou součástí sítě BDO.

Spojením naší společnosti se stávajícími divizemi BDO Audit a BDO IT a začleněním různých služeb do jedné společnosti usilujeme o to, abychom se stali silnou a stabilní firmou poskytující širokou škálu odborných znalostí. Síť BDO s více než 450 odborníky a tržbami přesahujícími 500 mil. Kč si u nás tímto krokem upevňuje pozici lídra v oblasti poradenství pro středně velké společnosti.


Moore Stephens joins BDO

With effect from 1 January 2020, the companies that previously operated under the Moore Stephens brand will become part of the BDO network.

The new firm, with more than 450 professionals and revenues of more than CZK 500 million, will be a local leader in accountancy and business advisory for entrepreneurial and ambitious companies. The merger of Moore Stephens with the existing BDO Audit and IT Advisory practices will give the combined firm an important position in the Czech market.


Moore Stephens schließt sich mit BDO zusammen

Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 werden die Gesellschaften, die früher unter der Firma Moore Stephens tätig waren, Bestandteil des BDO-Netzwerkes. 

Durch den Zusammenschluss unserer Gesellschaft mit den bestehenden Divisionen BDO Audit und BDO IT und der Integrierung diverser Dienstleistungen in eine Gesellschaft bestreben wir eine starke und stabile Firma zu werden, die eine breite Skala von Fachkenntnissen besitzt und gewährt. Das BDO-Netzwerk mit mehr als 450 Experten und Umsätzen über 500 Mio. CZK festigt mit diesem Schritt bei uns die Führungsstellung im Bereich der Beratung mittelgroßer Unternehmen.