Návrh novely zákona o EET

12.4.2018 Petr Linx Petr Linx - petr.linx@moorestephens.cz

V reakci na nález Ústavního soudu předložilo Ministerstvo financí návrh novely zákona o EET k připomínkám. Novela má deklarovanou účinnost k 1. 1. 2019.

O ustanoveních, které nález Ústavního soudu zrušil, jsem Vás již informoval. Novela je jediná ústavní možnost pro Vládu, jak například zavést poslední dvě vlny EET a vyloučit určité tržby z povinné evidence.

Je ale psaná horkou jehlou a snaží se zalíbit především souvisejícím snižováním sazeb DPH. Pro poplatníky však nepřináší kýženou úlevu.

Rád bych Vám poskytl svůj pohled na vybrané ustanovení novely. Zaměřuji se na pravděpodobnost, jakou šanci mají navržené změny projít legislativním procesem.

1)    Co zřejmě projde:

Sledování tržeb pouze na území ČR. Tržby inkasované českými poplatníky v zahraničí nebudou podléhat evidenci tržeb. Jedná se o praktickou změnu.

Trvalé vyloučení z evidence tržeb pro:

2)    Co spíše projde:

Zahrnutí činností v tzv. 3. a 4. vlně do povinné evidence tržeb s účinností od 1. dne třetího měsíce po nabytí účinnosti novely. Zahrnutí všech činností je prioritou v současnosti nejsilnější politické strany. Nález ÚS však upozornil, že se nemá jednat o plošnou regulaci bez zohlednění dopadů zejména na nejmenší poplatníky. Novela a její budoucí pozměňovací návrhy budou hledat parametry, jak vyhovět tomuto názoru .

Snížení sazeb DPH na 10 % například pro:

V době ekonomické prosperity je snižování sazeb DPH velmi populární především z politického hlediska. Negativní dopad do státního rozpočtu má být kompenzován větší spotřebou obyvatelstva. Bohužel na základě praktických a historických zkušeností je malá pravděpodobnost, že se snížení sazeb promítne do snížení cen pro konečné spotřebitele.

3)    Co spíše neprojde:

Účinnost novely od 1. 1. 2019. Z důvodu politické situace a několika kontroverzních ustanovení nepředpokládám ani první polovinu roku 2019 za reálnou.

Zvláštní režim pro „nízkopříjmové“ poplatníky, kteří nejsou plátci DPH a mají maximálně jednoho zaměstnance – v tuto chvíli je stanoven limit 200 tis. Kč a 1 tis. účtenek v průběhu 12 měsíců. Důvod, proč si to myslím, je jednoduchý. Tato papírová evidence nepřináší administrativní úlevu, spíše naopak. Poplatník musí podat odůvodněnou žádost. Když je žádosti vyhověno, obdrží blok účtenek a musí na denní bázi evidovat tržby a za každý měsíc podávat oznámení na finanční úřad, dále musí neustále sledovat svůj obrat a vystavit informační oznámení. Hrozba většiny sankcí samozřejmě zůstává.

Nižší sazba na točené pivo. Je to jen mazání medu voličům, tedy pivařům. Evropská komise by téměř s  jistotou začala s Českou republikou proces na odstranění tohoto ustanovení, jelikož podávání alkoholických nápojů se sníženou sazbou DPH není v EU přípustné.

 

Další články autora Petr Linx© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design