Nejvyšší správní soud jasně řekl, kdy správce daně nemůže chtít penále z doměrku

7.6.2018

Ač stanovisko rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu* vzešlo ve známost již před nějakou dobou (na konci roku 2016), orgány finanční správy i v dnešní době postupují, jakoby v dané věci stále nebylo jasno. Tato skutečnost mne proto přiměla zpracovat tento článek, a podělit se tak o ty nejdůležitější, do jisté míry přelomové, závěry Nejvyššího správního soudu.

Jádrem celého sporu je vztah dvou na sobě do jisté míry závislých postupů při správě daní v rámci tzv. doměřování daně (tj. po podání a vyměření řádného daňového přiznání), resp. jejich aplikační priorita. Doměřit daň lze totiž buď na základě dodatečného daňového přiznání, nebo prostřednictvím daňové kontroly, tzv. z moci úřední. Přičemž dodatečné daňové přiznání podá daňový subjekt dobrovolně, nebo je k podání správcem daně vyzván. V konečném důsledku je to správce daně, kdo volí mezi zahájením daňové kontroly či vydáním výzvy k podání dodatečného daňového přiznání.

Z judikatury samotného Nejvyššího správního soudu nebylo zřejmé, jak velkou měrou správního uvážení správce daně při dané volbě disponuje? Proto byla věc předložena rozšířenému senátu, který rozhodl následovně:

Jak v praxi poznat „hraniční“ případ, kdy je zapotřebí zkoumat, zda správce daně postupoval dle názoru rozšířeného senátu? Zpravidla se jedná o situace, kdy správce daně zahájí daňové kontroly v tzv. zúženém rozsahu – typicky zkoumá toliko jednoho či několik vytipovaných dodavatelů/odběratelů. V takovém případě doporučuji maximální obezřetnost a zaměření na skutkové okolnosti, které správce daně k zahájení takové kontroly vedly. Může se totiž stát, že informace o doměření daně má správce daně z jiného řízení, a tedy lze mít důvodně za to, že v takovém případě neměl zahajovat daňovou kontrolu, nýbrž vyzvat k podání dodatečného daňového přiznání.

Závěrem můžu jen dodat –  buďme bdělí, nespoléhejme se v každém případě na to, že správce daně postupuje vždy v souladu se zákonem či judikaturou tuzemských soudů. Jen tak jsme schopni chránit svá majetková práva.

 

* Usnesení rozšířeného senátu NSS sp. zn. 1 Afs 183/2014-55 vydané dne 16. listopadu 2016
Další články autora Vít Křivánek

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design