Nová výzva OPPIK EXPANZE – Záruky

11.2.2019

Českomoravská záruční a rozvojová banka vyhlásila na začátku února novou výzvu v rámci programu OPPIK Expanze, a to na poskytování záruk.

Záruky z programu Expanze budou moci využít malé a střední podniky za těchto podmínek:

Pro tzv. zvláštní podporované aktivity (např. zpracování kalamitního dřeva, využívání vody v průmyslu nebo podnikatelská centra), platí zvýhodněné podmínky, tj. záruka na úvěry ve výši 1 – 40 MCZK, ručení až do výše 80 % jistiny úvěru a po dobu 12 let.

Zaručovaný úvěr může být čerpán na pořízení strojů a zařízení, pořízení a technické zhodnocení staveb, dlouhodobý nehmotný majetek, drobný hmotný a nehmotný majetek, zásoby, osobní náklady, nájem prostor pro vlastní podnikání nebo výdaje za energie. Všechny výdaje však musí souviset s realizací investičního projektu, v rámci kterého je financován dlouhodobý majetek.

Projekt musí patřit do některé z podporovaných činností definovaných podle CZ-NACE, jejich úplný seznam je uveden ve výzvě.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 15. 2. 2019 a měl by probíhat až do roku 2023 (dle vyčerpání finanční alokace 4 mld. CZK).
Další články autora Petra Klůnová

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design