Nové výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

17.12.2018

V listopadu zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovaný harmonogram výzev svého operačního programu, na základě kterého byly vyhlášeny nové výzvy pro podávání žádostí o dotaci a další jsou do konce roku plánované.

V rámci nových výzev je alokováno 900 MCZK na projekty v oblasti elektromobility, akumulace energie, druhotných surovin a úpravy bioplynu na biometan. Žádosti je možné podávat až do května 2019, resp. do září 2019 u projektů úpravy bioplynu. O dotaci mohou žádat firmy bez rozdílu velikosti, vč. firem vlastněných veřejným sektorem.

Podpora pro malé podniky, které vznikly v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Žádosti bude možné podávat od ledna do května 2019.

Program podporuje individuální účast malých a středních firem na zahraničních výstavách a veletrzích, dotace je určena mj. na dopravu exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí nebo na marketingové propagační materiály. Žádosti budou přijímány průběžně od března do května 2019, plánovaná alokace výzvy je 200 MCZK.

V pořadí druhá výzva tohoto zaměření s alokací 700 MCZK bude opět určena pro automatizaci a digitalizaci výrobních procesů v malých a středních podnicích. Žádosti bude možné podávat od března do května 2019.
Další články autora Petra Klůnová© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design