Novela zákona o DPH – místo plnění

15.6.2017 Igor Pantůček - ipantucek@tcbrno.cz

V dnešní době, kdy máme v EU volný pohyb zboží, je běžné, že společnost pořídí zboží v jednom členském státě EU a dopraví ho do dalšího státu. A ani v jednom státě nemá své sídlo nebo provozovnu.    

Prakticky může situace vypadat následovně: plátce pořídí zboží v Polsku. Dopraví je přímo do Itálie, kde je propustí do celního režimu vývoz a následně dopraví mimo EU. Zdánlivě banální obchodní případ, který se zkomplikuje, pokud plátce není registrován v Itálii k DPH.

Ovšem novela zákona o DPH (§ 11 odst. 2 ZDPH) konečně zakotvila zásadu vyplývající z judikatury Soudního dvora Evropské unie (rozsudek ve spojených věcech C 536/08 a C-539/08) – jestliže je pořízení zboží z jiného členského státu předmětem daně v tuzemsku pouze z důvodu, že pořizovatel pro účely dané transakce použil daňové identifikační číslo vydané v tuzemsku, přičemž zboží nebylo do tuzemska skutečně odesláno ani přepraveno, pořizovatel nemá nárok na odpočet daně z titulu pořízení zboží v tuzemsku.

V praxi správci daně již citované rozsudky dlouhodobě aplikují a neuznávají nároky na odpočet  DPH. A řešení uvedeného případu? Registrace k DPH v Itálii.

 

Další články autora Igor Pantůček© 2018 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Design by aboutblank - creative web design