Co o nás říkají klienti

„Profesionální, ale především individuální a lidský přístup spolu s pochopením a orientací v oblasti našeho podnikání vytváří zdravý základ vzájemné spolupráce a následné obohacení obou stran jejími výsledky. Komplexně a vysoce kvalitně zpracované odpovědi na naše otázky z oblastí spadajících nejen do oblasti auditu, ale i dalších, jako je například oblast daňového poradenství, jsou důvodem být spokojeným klientem auditu poskytovaného společností Moore Stephens s.r.o.“

Petr Poděbradský
jednatel, GrECo JLT Czech Republic s.r.o.


„Společnost Moore Stephens nám poskytuje cenné daňové poradenství a služby. Spoluprací s odborníky z Moore Stephens byla velmi úspěšně završena fúze se společností Winterthur. Spolupracujeme s nimi již několik let a ceníme si stálého týmu, na který se můžeme spolehnout. Přistupují k nám individuálně, na dotazy reagují rychle a pružně. Pomáhají nám také identifikovat rizikové oblasti, přichází s novými nápady a návrhy na zlepšení. Specialisté z Moore Stephens odvádí kvalitní práci, proto mohu jejich služby doporučit.“

Ing. Gabriela Chudá
Finanční ředitelka 3M Česko, spol. s r.o.


„Při řízení naší společnosti průběžně sledujeme ekonomické výsledky všech zakázek, včetně detailní alokace režijních a správních nákladů. Vzhledem k administrativní náročnosti zpracování výsledných dat jsme po společné analýze s kolegy z Moore Stephens došli k řešení, že existuje efektivní způsob automatizovaného rozpuštění režijních nákladů a generování projektových reportů.

Na základě našeho zadání pro nás vyvinuli nástroj, který tyto výpočty a reporty provádí a který od začátku letošního roku bez problémů využíváme. Díky použití nástroje Business Intelligence máme do tří dnů od konce měsíce k dispozici provozní výsledky za celou firmu i jednotlivé projekty. Ušetříme tím významnou porci času, informace jsou spolehlivé a díky automatizovanému výpočtu je vyloučen výskyt chyb způsobených lidským faktorem.“

Michal Kovářík
jednatel společnosti AF-Engineering s.r.o.


„Zavádění kopií účetních dokladů do účetního software prostřednictvím pdfimportu je velmi dobré řešení jak pro mále firmy, kde každý člověk musí plnit více funkcí a šetřit čas, tak i pro velké firmy s velkým objemem dokladů k účtování. Veškerý obslužný software je velmi jednoduchý, intuitivní s jasným zaměřením na selekci importovaných dat, včetně určení jejich typu při výstupu do účetního software. Náš přechod k tomuto způsobu práce s účetními doklady se jednoznačně ukázal jako časoúsporový, vedoucí k přehlednosti a minimalizující chybovost. Tato „cesta do Byznysu“ bylo správné rozhodnutí a rádi ji každému doporučíme.“

Josef Hejzlar
Mech-tec s.r.o.

 

© 2018 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Design by aboutblank - creative web design