Od roku 2019 nám bude vráceno DPH z nezaplacených pohledávek?

7.3.2018 Igor Pantůček

Vláda ČR připravila, s pravděpodobnou účinností od 1. 1. 2019, novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Její součástí je rozsáhlá změna, která přinese zásadní změnu v přístupu k nedobytným pohledávkám a dani z přidané hodnoty, která je na ně navázána.

K dnešnímu dni tuto problematiku řeší jediné, dle našeho názoru, velmi kontroverzní ustanovení, které umožňuje plátci provést opravu základu daně pouze v případě, že dlužník vstoupil do insolvenčního řízení, jehož řešením byl vyhlášený konkurz.

Po novelizaci bude věřitel oprávněn opravit DPH, snížit svoji daňovou povinnost, v případech, kdy:

1. od uskutečnění zdanitelného plnění uplynuly nejméně 2 roky a pohledávka z tohoto plnění nezanikla a je splatná;
2. pohledávka byla zcela nebo zčásti neúspěšně vymáhána na základě výkonu rozhodnutí nebo exekuce;
3. se dlužník nachází v insolvenčním řízení;
4. došlo ke smrti dlužníka;
5. byl oznámen vstup dlužníka do likvidace;
6. bylo zahájeno řízení podle bodu 2 až 5, ale dosud nenastaly všechny skutečnosti rozhodné pro provedení opravy.

Platí, že jedním ze základních předpokladů pro opravu základu daně z důvodu nezaplacení pohledávky, je skutečnost, že ji lze považovat za definitivně nezaplacenou.

Věřitel bude standardně povinen splnit celou řadu podmínek, za kterých bude oprávněn zmíněnou opravu daně provést (např. aktivně vymáhat pohledávku, přihlásit ji do insolvenčního řízení nebo do likvidace, doručit opravný daňový doklad dlužníkovi atd.).

Opravu daně bude však možné provést i v případě, kdy věřitel aktivní při vymáhání nebude, avšak zákon v daném případě stanoví omezení pro výši jednotlivé neuhrazené pohledávky částkou 10 000 Kč, maximálně však 50 000 Kč za všechny pohledávky v rámci jednoho kalendářního roku.

Pro provedení opravy základu daně je stanovena obecná lhůta v délce 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém uskutečnil dodání zboží nebo poskytl službu. Pro specifické případy zákon stanovuje řadu výjimek.

Jednoznačně jde o pozitivní krok ve prospěch věřitelů – plátců daně. A to, že jim zákon ukládá poměrně přísné podmínky, za kterých jsou oprávněni opravit daň, je cena za to, že jim stát vrátí již odvedenou daň.

Další články autora Igor Pantůček© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design