Odečitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje v novém

18.4.2019

Od 1. 4. 2019 platí nová úprava pro odečitatelnou položku na podporu výzkumu a vývoje (VaV). Stát tuto novinku vykládá jako vstřícné gesto vůči daňovým poplatníkům. Nová úprava má odstranit přílišnou přísnost berních úředníků při využití této možnosti. Co se doopravdy změnilo?

Zásadní změnou je to, že projekt VaV již nemusí být schválen před započetím vlastních prací. Chce-li firma odečítat náklady vynaložené na projekt VaV, musí:

Změna reaguje na problém z praxe, kdy před zahájením prací na neměly firmy dost informací, a proto byly projekty dodělávány zpětně. Pro možnost odečítání nákladů bude rozhodující okamžik „data odeslání oznámení“. Vlastní projektová dokumentace bude moci být zpracována až k termínu pro podání daňového přiznání, kdy již projekt může být zpracován podrobněji a přesněji.

V projektové dokumentaci bude možné dělat změny a doplnění, nebude ale možné změnit název projektu a cíle.

Co se nezměnilo, jsou formální náležitosti. Kromě drobné změny musí projekt obsahovat všechny předepsané údaje. Naopak dochází ke zdůraznění faktu, že jak oznámení, tak projektová dokumentace, musí být zpracovány pro každý projekt samostatně.

Správci daně v posledních letech doměřují VaV většinou z důvodů formálních chyb. V tomto novela pravidla nemění. Nenechme se tedy ukolébat, i nadále musíme dbát na dodržení všech zákonných požadavků na dokumentaci.
Další články autora Tomáš Klíma

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design