Odmítnutí nároku na odpočet DPH v řetězových obchodech

7.3.2018 Jiří Dolejš - jiri.dolejs@moorestephens.cz

Dle ustálené judikatury Soudního dvora EU (ESD) může správce daně odepřít plátci nárok na odpočet DPH pouze v případě, že mu bude prokázáno, že vzhledem k okolnostem daného případu věděl nebo vědět měl a mohl, že je součástí podvodného jednání.

Dle našich zkušeností je toto pravidlo v praxi správcem daně vykládáno hodně extenzivně, když se správce daně snaží vybrat  DPH u toho subjektu v řetězci, kde to jde „nejjednodušeji“.

V nedávné době vydal Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudek, ve kterém tento postup správce daně zcela odmítá. V daném případě byl nárok na odpočet odmítnut plátci daně, jehož přímý dodavatel řádně předmětnou DPH odvedl, avšak DPH nebyla odvedena na počátku obchodního řetězce. Dle NSS však nelze požadavek na prověřování věrohodnosti partnerů v obchodním řetězci extenzivně a bezmezně rozšiřovat. V daném případě bylo zcela mimo možnosti plátce daně předvídat a prověřovat všechny možné subjekty, které se na obchodní transakci jakkoliv v různých fázích podílely. Vždy je tedy nutno hledat skutkové a příčinné souvislosti daného případu. NSS dále, s odkazem na základní zásady správy daní, konstatoval, že nelze daň vyměřit fakticky „komukoliv“ a nelze akceptovat postup správce daně, kdy upřednostňuje vybrání daně u toho subjektu, u něhož je to z hlediska vymahatelnosti nejjednodušší.

Ve světle judikatury ESD nepovažujeme předmětný rozsudek za nikterak přelomový, dle našeho názoru však slouží zejména k ochraně práv plátců daně, neboť poskytuje  návod jak by mělo být správcem daně v daných případech postupováno v souladu s právními předpisy.

 

Další články autora Jiří Dolejš© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design