Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

7.1.2019

V okamžiku účinnosti daňového balíčku bude již v průběhu roku 2019 povinností plátců daně, kteří jsou plátci příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice, tuto skutečnost oznámit správci daně.

Jedná se o rozšíření dosavadní oznamovací povinnosti upravené v § 38d odst. 3 zákona o daních z příjmů, kde skutečně k srážce daně dochází.

Tato nová oznamovací povinnost zavádí povinnost oznamovat například osvobozenou výplatu podílů na zisku či osvobozené licenční poplatky. Bude se ovšem jednat i kupříkladu o oznámení výplaty úroků do zahraničí, které často dle mezinárodních smluv nepodléhají zdanění na území ČR.

Důvodem je patrně nejenom získání a následné využití dalších relevantních dat pro povinnou automatickou výměnu informací dle právních předpisů, kterými je Česká republika vázána, ale i poměrně vysoký odliv příjmů z přímých zahraničních investic. Finanční správa potřebuje taktéž mapovat toky zisku plynoucí mimo ČR za účelem lepšího boje proti daňovým únikům.

V případě, že plátce daně nepodá dané oznámení ve stanovené lhůtě, jedná se o nesplnění povinnosti nepeněžité povahy a hrozí mu tím pokuta až do výše 500 tis. Kč.
Další články autora Jiří Jandečka© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design