Oznamování přeshraničních transakcí

11.10.2018

Pokud plánujete přeshraniční transakci, která bude splňovat alespoň jeden z charakteristických znaků, které jsou uvedeny v příloze evropské směrnice DAC 6, budete muset oznámit toto tzv. „přeshraniční uspořádání“ správci daně. A pokud jste snad již učinili první z kroků takovéto transakce po 25. 6. 2018, pak už toto budete muset oznámit do 31. 8. 2020.

Některé znaky se budou testovat společně s testem hlavního přínosu transakce, kterým je získání daňové výhody. Příkladem transakce je uspořádání, v rámci něhož účastník podniká kroky, které sestávají z pořizování ztrátové společnosti, využití jejich ztrát s cílem snížit svou daňovou povinnost, nebo uspořádání, které má za účinek převedení příjmu na majetek, dary nebo jiné kategorie, jež jsou výhodněji zdaňovány. Dalším příkladem je uspořádání týkající se převodních cen zahrnující převod těžko ocenitelných nehmotných aktiv, ale i uspořádání týkající se využití jednostranných pravidel bezpečného přístavu („safe harbour rules“).

Tato uspořádání budou oznamovat zprostředkovatelé (mj. daňoví poradci, advokáti), pokud poskytují služby v souvislosti s touto transakcí. Pokud by jim bránila zákonná profesní mlčenlivost, budou oznamovat transakci samotní daňoví poplatníci.

Členské státy musí směrnici DAC 6 implementovat do 31. 12. 2019 a aplikovat ustanovení od 1. 7. 2020. Počkejme si, jak bude přenesena do české legislativy a věřme, že bude implementována (na rozdíl od předchozí DAC 5) dostatečně včas. O dalším vývoji Vás samozřejmě budeme informovat.
Další články autora Věra Jankovcová

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design