Plánované novinky v DPH od roku 2019 a další výhled

25.9.2018

Nová povinnost pro plátce DPH a omezení u nájmu nemovitých věcí

Novela DPH 2019 byla schválena vládou a aktuálně ji čeká schvalování v Poslanecké sněmovně, kde může doznat dalších úprav. Přinášíme Vám přehled navrhovaných důležitých změn.

Plátcům přibude další evidenční povinnost:  nově musí vynaložit úsilí, aby se daňový doklad dostal k příjemci plnění – odeslání pomocí pošty, přes datovou schránku, emailem apod., přičemž plátce může být vyzván správcem daně, aby tuto skutečnost prokázal. V tomto případě doporučujeme prověřit Vaše fakturační systémy, zda uchovávají informace a důkazní prostředky o doručení! Sankce může být uložena až do výše 500.000 Kč. Je potřeba vhodně upravit IT systémy, aby k nesplnění povinnosti nedocházelo.

Explicitní úprava jednoúčelových a víceúčelových voucherů: jedná se např. o poukázky v maloobchodě, kdy každý typ voucherů má z pohledu DPH jiný režim zacházení. U jednoúčelového poukazu je známa sazba daně daného a místo plnění a každý převod tohoto kuponu je nutné zdanit, u víceúčelového poukazu je zdaněno až samotné dodání zboží nebo poskytnutí služby.

Plátce musí nově kvůli odpočtu  DPH u nemovitých věcí sledovat po dobu 10 let hodnotu oprav, které přesáhly částku 200.000 Kč. Při změně způsobu využívání, změně vlastníka nebo nájemce na neplátce, je nutné část nároku na odpočet vrátit.

Pronajímáte si nebo si najímáte v rámci Vaší ekonomické činnosti byty, domy a další nemovité věci určené k bydlení? Od roku 2021 Vás čeká změna: tyto nájmy nebudou podléhat DPH na výstupu, což povede k povinnosti vrátit poměrnou část  Vámi uplatněných odpočtů DPH v předchozích 10 letech. S touto navrhovanou legislativní úpravou je tedy nutné kalkulovat v současných i plánovaných projektech.
Další články autora Jan Tecl© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design