Platby eurem budou levnější

9.6.2019

Po výrazném omezení cen za mobilní roaming se v prosinci letošního roku dočkáme dalšího příjemného snížení cen. A to v podobě snížení stávajících vysokých bankovních poplatků za platby eurem.

Dne 19. března 2019 bylo schváleno evropské nařízení [1], které oproti stávajícímu stavu [2] zásadním způsobem mění pravidla pro platby eurem, zejména mimo území eurozóny.

Aktuálně platné pravidlo stanovuje, že u přeshraničních plateb eurem v hodnotě do 50 tisíc EUR musí poplatky za tyto platby odpovídat poplatkům za vnitrostátní eurové převody stejné hodnoty. Reálný přínos regulace tak zaznamenaly pouze státy eurozóny, ve kterých se i vnitrostátně platí eurem. V ostatních státech jsou vysoké poplatky za eurové převody nastavené i vnitrostátně, tudíž mohou být vysoké poplatky účtovány i za přeshraniční transakce. Jedinou výjimkou se stalo Švédsko, které dobrovolně vztáhlo regulaci na domácí švédskou korunu, čímž zajistilo svým obyvatelům a podnikům i výrazné snížení poplatků za eurové platby. Ostatní státy nechaly své obyvatele a podniky nadále platit vysoké poplatky. Takový stav však orgány Evropské unie nepovažovaly za správný, jak dokládá tabulkové vyjádření situace: [3]

Nové nařízení jednoznačně uvádí, že bankovní poplatky za přeshraniční platby v eurech musí být stejné jako poplatky účtované stejnou bankou za odpovídající vnitrostátní platby stejné hodnoty v národní měně daného státu, ve kterém se banka nachází. Jinými slovy, pokud vezmeme příkladem odeslání přeshraniční platby ve výši 1 tis. EUR, tak bankou účtovaný poplatek musí odpovídat poplatku dané banky za vnitrostátní platbu ve výši přibližně 26 tis. Kč. Pokud tedy banka standardně účtuje za korunovou platbu poplatek například 5 Kč, tak podle nařízení nebude smět za danou přeshraniční eurovou platbu účtovat poplatek vyšší než právě těch 5 Kč. Takové nastavení poplatků vystihuje následující tabulka[4]:


Nařízení sice reguluje výhradně přeshraniční eurové platby, nicméně momentálně si nedokáži představit, že by některá z bank našla odvahu k nastavení vyšších poplatků u vnitrostátních eurových převodů než u těch přeshraničních. Další velmi pozitivní změnou regulace je vypuštění původní rozhodné hranice ve výši 50 tis. EUR. Nové nařízení žádnou takovou hranici neobsahuje, vztahuje se tedy na všechny platby bez ohledu na jejich výši.

Nařízení bude přímo účinné již 15. prosince 2019, pokud tedy nechcete jen pasivně čekat na uvedený den, můžete si zkusit u své banky vyjednat lepší podmínky již dnes, od poloviny prosince již Vaše banka stejně nebude mít na výběr.

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/518

[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009

[3] Návrh změnového nařízení viz procedura 2018/0076/COD

[4] Návrh změnového nařízení viz procedura 2018/0076/COD
Další články autora Lukáš Toman© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design