Plníte svoje povinnosti ve vztahu k obchodnímu rejstříku? I malé společnosti hrozí statisícové pokuty!

7.6.2018

Zákon o veřejných rejstřících je poměrně nový, ale týká se povinností účetních jednotek, které měly již před rekodifikací soukromého práva. Ačkoli nová rozšířená pravidla platí již dva roky, ne všichni se s nimi již ztotožnili. Mnoho firem si také neuvědomuje význam explicitně vyjádřených termínů pro zveřejnění závěrek a zbytečně se vystavují riziku významných sankcí.

Povinnost zakládat účetní závěrky byla obsažena již v původní právní úpravě, a to v obchodním zákoníku. Zde byl uveden seznam listin povinně zveřejňovaných v obchodním rejstříku, avšak chybělo přesné vyjádření termínu pro zveřejnění. Ustálený výklad v návaznosti na další právní předpisy byl „do termínu příští závěrky“, tedy obecně do konce příštího roku. Zákonem daná povinnost zakládat závěrky do obchodního rejstříku však v podstatě nebyla rejstříkovými soudy šířeji kontrolována ani vynucována, a to právě z důvodu vágní právní úpravy. Novela zákona o účetnictví vnesla do problematiky zveřejňování světlo. Lhůta pro zveřejnění je explicitně vyjádřena takto:

Rád bych upozornil i na nutnost aktualizace obsahu účetních závěrek. Novela zákona o účetnictví a souvisejících prováděcích předpisů přinesla i nové účetní výkazy, které se poprvé použily za rok 2016, stejně tak byl změněn i obsah příloh k účetním výkazům. Zejména u příloh k účetním závěrkám se doposud setkávám s nadbytečnými informacemi.

 

Možné sankce
Finanční úřady se o zveřejnění závěrek v rejstříku v poslední době začaly zajímat. Při kontrolách či šetřeních prováděných správci daně se proto setkáváme s tím, že správce daně na porušení povinnosti upozorňuje. Zákon o účetnictví totiž obsahuje ustanovení týkající se důsledků porušení povinného zveřejňování výkazů a to udělení pokuty. Výše pokuty může v případě nezveřejnění účetní závěrky dosahovat až 3% hodnoty aktiv, resp. 3% hodnoty konsolidovaných aktiv.

Ačkoliv se jedná o porušení povinností ve vztahu k veřejnému rejstříku, řízení o uložení pokuty povede místně příslušný finanční úřad. Proto doporučuji splnit svoje povinnosti ve vztahu k rejstříku co nejdříve nejen za aktuální období roku 2017, ale i za minulé roky.

 

Správný rozsah a způsob zveřejnění
Další články autora Zdeněk Hromek

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design