Politika ochrany soukromí

MS vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby byly při zpracování osobních údajů, které případně poskytnete při návštěvě webových stránek MS, dodrženy veškeré zásady zpracování osobních údajů vyplývající z platné právní úpravy.

Odpovědnost

MS je správcem osobních údajů, které nám svěříte, a proto nese odpovědnost za vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se související tuzemskou právní úpravou navazující na toto nařízení.

Práva uživatele stránek

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud jsou tyto údaje nesprávné, neúplné nebo nerelevantní, můžete požádat, abychom tyto informace opravili, nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud existují další právní tituly k dalšímu zpracování osobních údajů (např. plnění právní povinnosti správce).

Dále máte dle nařízení GDPR právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, na omezení zpracování, na vznesení námitky proti zpracování, odvolání souhlasu kdykoliv, je-li souhlas právním titulem pro konkrétní zpracování osobních údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu, právo na informace, zda probíhá automatizované zpracování osobních údajů či profilování.

Nebudete-li si přát pokračovat v zasílání obchodních sdělení, můžete svůj nesouhlas vyjádřit kdykoliv svým výslovným sdělením směřovaným na adresu Moore Stephens s.r.o., Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5 nebo email na adresu newsletter@moorestephens.cz.

Přístup k osobním údajům

Vaše údaje můžeme sdílet v rámci skupiny MS v České republice (pro informace o jednotlivých subjektech ve skupině MS v České republice si, prosím, stáhněte naši výroční zprávu, kterou najdete na https://www.moorestephens.cz/o-nas/registracni-udaje/). Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodu mimo skupinu MS. Údaje, s nimiž se třetí osoby případně setkají v rámci poskytování služeb společnosti MS, jsou chráněné dohodami o mlčenlivosti.

Ochrana osobních údajů

Podnikli jsme technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme novým podmínkám v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Naše webové stránky jsou postaveny na šifrované platformě pomocí protokolu SSL.

Cookies a cookies třetích stran

Cookie je malý textový soubor, který se uloží ve vašem počítači nebo mobilním zařízení a je opět používán během vašich dalších návštěv. MS nepoužívá cookies, takže nedochází k zpracování osobních údajů tohoto typu.

Nevyužíváme inzertní funkce služby Google Analytics.

Odkazy

Stránky www.moorestephens.cz a aplikace MS mohou obsahovat odkazy na další webové stránky, které jsou mimo naši kontrolu a nemusí se řídit stejnými zásadami ochrany osobních údajů. Za ochranu soukromí nebo obsah takovýchto webových stránek neneseme žádnou odpovědnost, ale nabízíme tyto odkazy jednoduše proto, abychom našim návštěvníkům usnadnili vyhledání dalších informací ohledně souvisejících témat. Doporučujeme seznámit se zásadami ochrany a využívání osobních údajů, jimiž se příslušné webové stránky třetí strany řídí.

Pokud se rozhodnete zaregistrovat nebo přihlásit k aplikacím Moore Stephens pomocí služby třetích stran, která provádí ověření vaší identity a spojuje vaše přihlašovací údaje k Vašim účtům (např. Microsoft, Facebook atd.) s Moore Stephens (viz https://myfirm.moorestephens.cz/), budou shromažďovány pouze informace potřebné pro registraci nebo přihlášení, které jste u daného poskytovatele povolili s námi sdílet – např. jméno, příjmení a e-mailová adresa. Shromažďování ostatních informací závisí na nastavení ochrany soukromí, které máte nastaveno u daného poskytovatele, proto si prosím pečlivě zkontrolujte zásady ochrany soukromí a podmínky konkrétních služeb.

Správce osobních údajů a provozovatel webu

Moore Stephens s.r.o.
Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5

T: +420 255 708 311
E: info@moorestephens.cz

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design