Portál Moore Stephens – bez schválení to nejde…

16.9.2019

Management mnoha firem dnes a denně hledá cesty, jak zefektivnit jejich chod. Jednou z cest je komplexní on-line řešení pro správu a řízení financí.

Portál Moore Stephens je naše outsourcingové řešení účetnictví v BYZNYS softwaru, které je uloženo na zabezpečeném Cloudu a které Vám umožní věnovat více času hlavním podnikatelským aktivitám a méně času administrativě spojené s firemním účetnictvím. Schvalujte přijaté faktury, ukládejte a archivujte doklady a skeny, importujte doklady do účetnictví: to vše na jednom místě a pro Vás dostupné kdykoliv – z kanceláře, tabletu nebo z mobilu.

Při zpracování externího účetnictví v elektronické podobě neztrácí náš klient možnost aktivně ovlivňovat, které faktury jsou zaúčtovány a zaplaceny. Pro schvalování faktur a objednávek slouží v BYZNYSu standardní menu Autorizace dokladů. Portál je přímo propojený na databázi BYZNYSu. Všechny změny jsou synchronizovány v reálném čase.

Zobrazení na portálu je tzv. responzivní tj. dokáže se přizpůsobit displeji zařízení, na kterém se uživatel přihlásí. Samozřejmě nechybí náhled na fakturu od dodavatele.

Dále bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak zpracováváme doklady v elektronické podobě. S postupující elektronizací účetnictví postupně mizí papírové doklady a jsou nahrazovány elektronickou formou, nejčastější je doklad ve formátu PDF. Různé snahy o zavedení obecně akceptovatelného datového formátu (např. ISDOC, QR-kód faktura) bohužel ztroskotaly a u většiny dokladů nám nezbývá nic jiného než pracovat s elektronickou verzí papírového dokladu nebo s elektronickou verzí bez datové vrstvy tj. v podstatě obrázku. Z výše uvedených důvodů jsme byli nuceni přistoupit k vlastním uživatelským úpravám BYZNYS softwaru.

Zadání faktury přijaté trochu jinak

Doklady, které od klienta dostaneme v elektronické podobě, zpracujeme v aplikaci PDFimport, kde můžeme doklady stříhat, otáčet stránky, členit dle zákazníků a jednotlivých druhů dokladů (faktury, pokladní doklady apod.). Klienti oceňují, že originály zůstávají u nich, nemusí je nikam posílat nebo převážet.

Ani při zpracování faktur v elektronické podobě neztrácíme náhled na prvotní doklad. Uživatelskou úpravou BYZNYSu (PUV) jsme rozdělili okno pro zadání přijatých faktur.

Vyhledávání v knize faktur nahrazuje šanon. Faktury můžeme klikem myši třídit, řadit a vyhledávat mnohem efektivněji než v případě papírových dokladů.

Ani při platbách faktur neztrácíme pohled na prvotní doklad. Nejenže se můžeme podívat jako běžný uživatel BYZNYSu na formulář faktury, ale stále máme „po ruce“ i fakturu od dodavatele.

Při prohlížení účetních dokladů a obratů na účtech lze zobrazit nejen vazbu mezi doklady, ale i jejich elektronickou podobu.

Na demoukázku se můžete podívat také na https://myfirm.moorestephens.cz/

 

 
Další články autora Stanislav Štípek

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design