Přinese novela trestního zákona nový trestný čin – maření spravedlnosti?

11.10.2018

Novelou trestního zákona (sněmovní tisk č. 79) bude s největší pravděpodobností zakotven nový trestný čin – maření spravedlnosti (nově navrhovaný § 347a). Dle aktuálního vývoje vládní návrh podpořila dolní komora Parlamentu ČR a nepředpokládá se, že by jej senát či prezident vrátili zpět do legislativního procesu.

Legislativní text navrhovaného ustanovení § 347a konkrétně zní:

(1) Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení předloží důkazní prostředek, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo jiného svádí ke spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347).

(3) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch jinému nebo pro jiného za účelem spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi
a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347), bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

Obecně to znamená, že nově trestně odpovědný bude ten, kdo úmyslně předloží padělaný důkaz (smlouva, dodací list, faktura apod.) s cílem ovlivnit řízení ve svůj prospěch. Totéž platí v případě, kdy svým jednáním ovlivní svědka natolik, že ten v řízení podá křivou výpověď.

Pokud budu vycházet toliko z jazykového znění navrhovaného ustanovení, pak by skutková podstata nového trestného činu neměla dopadat do daňového řízení (v odst. 1 je uvedeno řízení před soudem, popř. trestní řízení). Obávám se však, že je pouze otázka času, kdy bude trestný čin rozšířen i do dalších řízení (nejen civilních a trestních).

Ve světle výše uvedeného buďme všichni zvlášť obezřetní na kterýkoli důkaz, který správci daně společně předložíme, ať nezpůsobí víc škody, než užitku.
Další články autora Vít Křivánek

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design