Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách

11.10.2018

Systém investičních pobídek podle zákona č. 72/2000 Sb., tj. státní podpora větších investičních projektů ve formě slevy na dani, by se měl od poloviny roku 2019 významně změnit.

Navrhovaná novela zákona je již v legislativním procesu a 26. září 2018 byla schválena Vládou ČR. Pokud tedy firmy plánují nové investice ještě podle stávajících pravidel, čas na podání žádosti o pobídku se jim postupně zkracuje.

Všeobecnými podmínkami by podobně jako dříve mělo být pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku i vytvoření nových pracovních míst. Investiční akce by dále měla být realizována v rámci činnosti, která zvyšuje její hodnotu prostřednictvím využití kvalifikované pracovní síly nebo pokročilých technologií, tedy činnosti s vyšší přidanou hodnotou.

Z navrhované novelizace sice vyplývá, že by měl být zákon více zaměřen na podporu projektů s tzv. vyšší přidanou hodnotou, jak bylo dlouho dopředu avizováno, ale klíčová změna se týká především systému podpory samotného. Ten by totiž již neměl být stanoven pouze zákonem, ale konkretizace parametrů pro jednotlivé investice má být schvalována Vládou ČR a provedena speciálním prováděcím právním předpisem. Pokud tedy bude novela v této podobě schválena, pak hodnoty vyplývající ze všeobecných podmínek stanoví Vláda ČR individuálně nařízením, a to v závislosti na regionu, typu investiční akce a velikosti příjemce investiční pobídky. V  případě neschválení Vládou ČR pak Ministerstvo průmyslu a obchodu nebude moci těmto projektům investiční pobídku poskytnout.
Další články autora Petra Klůnová© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design