Připravované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

18.4.2019

V březnu byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram výzev dotačního programu OPPIK Ministerstva průmyslu a obchodu. Během roku 2019 a 2020 by měly být vyhlášeny výzvy mj. v těchto programech podpory:

Vyhlášení výzvy Program Zaměření podpory
09/2019 Inovace (inovační projekt) Pořízení výrobních technologií, zařízení, know-how a licencí pro realizaci inovačních projektů.
09/2019 Aplikace Provozní podpora pro průmyslový výzkum a experimentální vývoj.
09/2019 Úspory energie Snižování energetické náročnosti vč. instalace OZE pro vlastní potřebu.
09/2019 ICT a sdílené služby ICT v podnicích – pořízení nových technologií a služeb v oblasti IS/ICT řešení.
10/2019 Technologie Podpora pro začínající mikro-podniky a rozvoj digitalizace v MSP (Průmysl 4.0).
10/2019 Nízkouhlíkové technologie Elektromobilita, druhotné suroviny, akumulace energie.
2020 Potenciál Založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

 
Další články autora Petra Klůnová

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design