Probuzení zdravého rozumu v přístupu k zadržování nadměrného odpočtu

18.4.2019

Nelehký úkol připravil ochránce ústavnosti českému správci daně, když se v nálezu sp. zn. II. ÚS 819/18 ze dne 22. února 2019 postavil proti jeho dosavadní praxi při zadržování nadměrného odpočtu. Doposud správce daně zadržuje odpočet včetně nesporné částky, o které správce daně od počátku neměl pochybnost, a daňovému subjektu na ni s praktickou jistotou vznikl nárok. Daňové úřady tak budou muset propříště nespornou část nadměrného odpočtu daňovému subjektu vyměřit a vyplatit.

Nelehká cesta nesporné části odpočtu od správce daně až k Ústavnímu soudu začala u daňového subjektu, který v daném případě požadoval po správci daně zúžení rozsahu daňové kontroly jen na část zdanitelných plnění, o kterých měl správce daně pochybnosti, a zároveň chtěl vrátit část nadměrného odpočtu, o níž správce daně žádné pochybnosti neměl.

V obdobných případech doposud správce daně zadržoval jak spornou, tak nespornou část nadměrného odpočtu, protože zastával názor, že dle současného znění daňového řádu ani nemůže postupovat jinak.

S tímto přístupem se však Ústavní soud neztotožnil a ve svém nálezu připomněl správci daně, že stejně jako nemá stanovený zákonný postup pro oddělení sporné části, nemá ani pravomoc nespornou částku nadměrného odpočtu zadržovat. Na pomyslných vahách spravedlnosti pak musí dle Ústavního soudu logicky absence úpravy procesu v daňovém řádu ustoupit ochraně vlastnického práva.

I přesto, že se mezi daňovými poradci a podnikateli jednalo o dlouho diskutované, avšak doposud daňovou správou nereflektované téma, nezbývá než doufat, že díky přehlednému nálezu Ústavního soudu orgány finanční správy na výše uvedenou argumentaci přistoupí a budou ji v plné míře respektovat.

 

„Probuzení zdravého rozumu v přístupu k zadržování nadměrného odpočtu“ – inspirováno výrokem soudce NSS Karla Šimky k nálezu sp. zn. II. ÚS 819/18: „Nález Ústavního soudu je příkladem jakéhosi „aktivismu zdravého rozumu“. Dostupné zde: https://www.ceska-justice.cz/2019/03/nalez-k-zadrzovani-dph-je-prikladem-aktivismu-zdraveho-rozumu-mini-soudce-simka/
Další články autora Kateřina Moravcová

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design