Publikace „Svěřenské fondy – příležitosti a rizika“

5.12.2018

Publikace „Svěřenské fondy – příležitosti a rizika“, jejímiž hlavními autory jsou JUDr. Jaroslav Svejkovský, advokát, a Mgr. Ivan Kovář, daňový poradce a partner Moore Stephens, pojednává o problematických otázkách v oblasti svěřenských fondů, které oba autoři v praxi řešili a řeší. Dozvíte se, mimo jiné, jaké jsou možnosti svěřenského fondu, zda je to vhodný nástroj pro správu rodinného majetku i jak je vyčlenění majetku do svěřenského fondu zdaňováno. Na tyto a mnohé další otázky hledají autoři odpovědi, podávají odborný výklad a argumenty.

Knihu je možné zakoupit na stránkách nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.

 

Předmluva

Po několika letech zkušeností s aplikací ustanovení občanského zákoníku o svěřenském fondu (§ 1400, resp. 1448 až 1474 ObčZ) při spolupráci všech autorů této publikace jsme se rozhodli podělit se s veřejností o naše zkušenosti.

Tato publikace je určená zejména těm, kteří začínají uvažovat o řešení výkonu vlastnického práva k věcem, které mají ve své moci, právě prostřednictvím institutu svěřenského fondu.

S ohledem na to jsme také naši publikaci rozdělili v podstatě do tří základních částí.

První kapitola s úvodem do problematiky zahrnuje mimo jiné i základní otázky, které jsme ve své praxi řešili. Jaké jsou možnosti svěřenského fondu, zda je svěřenský fond vhodným nástrojem pro rozdělení rodinného majetku, jak může svěřenský fond přispět k ochraně majetku získaného v době konjunktury. Zasáhne majetek svěřenského fondu exekuce proti vlastníkovi? Jak je zdaněno vyčlenění majetku do svěřenského fondu, plnění obmyšleným.

Další části, to je v kapitolách II až IX, na tyto a další otázky hledáme odpovědi, argumentujeme i s aplikací příslušných ustanoveních občanského zákoníku. Vykládáme svěřenský fond jako jiný způsob výkonu vlastnického práva při respektování odděleného a nezávislého vlastnictví vyčleněného majetku. V této části se scházejí názory expertů, kteří podávají pro šíři svých odborností ucelený výklad pro fungování, použití a meze svěřenského fondu.

Závěrečná část, to je kapitoly X a XI, je praktickou částí. Do této části jsme zahrnuli tradiční příběh pro použití svěřenského fondu s nástinem možných řešení. V kapitole XI. 13. apelujeme na čtenáře této knihy, jakým způsobem mají se vzory zacházet.

Jsme připraveni zodpovídat na některé dotazy, případně rozvíjet i naše poznání o správnosti výkladů s příslušnými argumenty. Materie svěřenských fondů je mladá, v našem kontinentálním českém právním řádu používaná teprve od účinnosti občanského zákoníku, to je od 1. 1. 2014. Neexistuje žádná judikatura, takže se čtenáři (a my ostatně také) musí smířit s tím, že při našich výkladech jsme byli vedeni našimi zkušenostmi a snahou podchytit výklad jednotlivých institutů svěřenského fondu komplexně pro jeho zařazení v občanském zákoníku.

Adresátům této knihy přejeme zejména, aby při hledání možného nakládání se svým majetkem a s výkonem vlastnického práva našli ve svěřenském fondu institut, který rozšíří způsoby výkonu vlastnického práva způsobem, který je odlišný od tradičních dosud upravených institutů.

JUDr. Jaroslav Svejkovský, advokát

vedoucí autorského kolektivu
© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design