Audit mzdových procesů

Změny vládní politiky a daňových sazeb, pevně stanovené termíny povinných hlášení, nejednotné formáty podkladů pro zpracování mezd. Cílem mzdového auditu je najít chyby a nesrovnalosti a poté učinit nápravná opatření, která povedou k odstranění zjištěných nedostatků. Nabízíme kombinaci efektivně nastavených procesů a odborných znalostí v kombinaci s vhodnou cenovou nabídkou a možností ušetřit Váš drahocenný čas.

Základní součástí našeho přístupu je poznání Vašich očekávání hned na počátku. To napomůže odhalení klíčových rizik a jejich včasnému řešení. Ve fázi plánování s Vámi budeme diskutovat specifické záležitosti, včetně termínů pro reportování za účelem úspory času a nákladů. Zpracujeme plán, ve kterém upřesníme postup auditu, jeho termíny, odpovědnosti všech zúčastněných a proces zpětné vazby. Nabízíme Vám několik možností, které se mohou lišit v závislosti na Vašich individuálních potřebách. Záleží jen na Vás, jakou úroveň a rozsah služeb zvolíte:

 

Jiří Liberda
Partner
Praha

Tel: +420 255 708 311

LinkedIn

Věra Jankovcová
Partnerka
Domažlice

Tel: +420 379 733 511

LinkedIn

© 2019 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Politika ochrany soukromí Design by aboutblank - creative web design