Znalecké služby

Znalecké služby nabízené našim klientům pokrývají potřeby vznikající zejména při aplikaci obchodního zákoníku a při sporech v souvislosti s podnikatelkou činností zasahující do práva obchodního, občanského a trestního. Rovněž vypracováváme revizní znalecké posudky v rámci našeho znaleckého oprávnění. K dalším službám mimo znaleckou činnost patří zpracování odborných zpráv podle individuálních potřeb klientů (investiční rozhodování, obchodní jednání, podklady pro manažerská rozhodnutí).

Znalecké služby zajišťujeme prostřednictvím společnosti ZNALEX, s. r. o. a pokrývají:

© 2017 Moore Stephens. Všechna práva vyhrazena. Mapa stránek Design by aboutblank - creative web design